Den viktigste delen av jobben din lærte du av din mor

Hos Blindeforbundet har vi i mange år jobber etter filosofien; Fundraising er å hjelpe mennesker å oppleve gleden av å gi. Eller som Ken Burnett sier det: Fundraising isn’t about asking for money, it is about inspiring people to make a difference, and then helping them to make it.

Tekst av Eva Eggesvik, CRM-ansvarlig i Norges Blindeforbund. Kåret til Årets fundraiser 2020.

Foto: privat.

Hva er det som får giveren til å gi? Hvordan skal vi få gnisten til å flamme opp for oss? Kommunikasjonen er viktig og det er enklere hvis det allerede er lagret noe om oss i hukommelsen hos giveren fra tidligere. Derfor må vi fortelle våre historier. Når vi forteller våre historier, skaper vi kjennskap og bygger kunnskap – vi skaper en preferanse hos den potensielle giveren. Det å fortelle våre historier og drive med storytelling er særdeles viktig. Du må fortelle en historie som vil bli husket, som skaper bilder hos giveren slik at hun husker det hun har hørt.  På denne måten verner vi om gnisten; vi blåser forsiktig på den ved å bruke historiefortelling som gir den litt etter litt mer næring. Så neste gang giveren skal gi, så gir hun fordi vi har styrket hennes holdning til oss – og gitt henne ett ekstra argument for at hun valgte riktig.

I løpet av årene jeg har jobbet i bransjen har jeg fått med meg en del erfaring om hvordan man som giver ønsker å bli behandlet. Og dette har jeg lært gjennom testing og litt feiling. Det vi vet er at VI, altså organisasjonen, ikke er publikum. Alt dreier seg om giveren og hvordan vi kan få henne til å gi av sitt hjerte. Jeg lærte jo litt da jeg var barn og solgte lodd til naboene i nabolaget. Etter å ha solgt lodd på dørene visste jeg hvem som ville kjøpe og hvem som ikke ville. Jeg så at dersom jeg kom jeg innom med markblomster til damen nede i veien, så kjøpte hun lodd for korpset når jeg kom innom etterpå og spurte om det. Dette viser at vi må kjenne giveren vår – vi må vite hva som gjør at hun eventuelt gir. Man kan kanskje si at det viktigste i jobben din som fundraiser lærte du av din mor og far; å si takk.

Måten du takker dine givere på kan være et kraftfullt redskap for å beholde dem og for å kunne spørre dem om støtte neste gang.

Dette er akkurat som i forholdet til vennene våre der folk vet at vi virkelig bryr oss. Du ringer ikke bare vennen din for å be om penger. Du snakker. Du deler historier om livet ditt, og hører hvordan hun har det. Du utvikler forholdet basert på forståelse og tillit. Vi må selvsagt fortelle giveren hva behovet er, men ikke i hver samtale eller hver kanal. Et giverforhold må bygges på felles verdier og vi må ha en verdibasert tankegang når vi driver med fundraising. Dette gir et stabilt grunnlag for innsamling, uansett hvilket miljø en er i.

Derfor er det viktig også å dele informasjon om organisasjonen og den jobben vi gjør. I mars og april 2020 ringte vår organisasjon hvert eneste medlem av Blindeforbundet for å høre hvordan hun hadde det nå som Norge stengte ned. Var det noe vi kunne hjelpe med? Var det noe hun trengte hjelp til? Dette fortalte vi giverne i informasjonsbrev, og vi ba ikke om en eneste krone i disse brevene. Det var viktig for oss å fortelle henne det; at uten henne som giver så kunne vi ikke klare dette. Vi så at giverne ga likevel fordi vi fortalte historier om jobben vi gjorde, og at vi sammen utgjorde en forskjell for medlemmet som ble ringt. Det er som å snakke med vennene våre; hva gjør jeg, og hvordan har du det?

Etter våren 2020 hadde BlueFrog Fundraising i Storbritannia gjort en forsking på givertrender som kom i mai. Her antyder de hvordan man bør henvende seg til givere i kriser:

  • Vis hva du gjør for å hjelpe mottakere av pengene. Dette er ikke en tid for bare å vise behov. Vis relevans også.
  • Gi tilbakemeldinger
  • Vis giverne at de er verdsatt.

Dette er punkter som vi vet også bør være i våre tanker og handlinger hver dag, ikke bare i kriser.

Så til slutt; verdibasert kommunikasjon i fundrasing har vært, og er, viktig for oss. Vi snakker om de verdiene vi har felles; Rettferdighet, at alle skal ha en sjanse og at alle har rett til å få bruke evnene sine. 

Vi ber ikke om penger i hver kanal. Vi ber egentlig om giverens vennskap. Så lenge vi er mot andre slik vi vil at andre skal være mot oss, så får vi igjen for det.