En gjenvalgt og to nye styremedlemmer i Fundraising Norge

På årsmøtet 23. mai ble det vedtatt nytt styre i Fundraising Norge. Styret består av fem faste representanter, en første vararepresentant og en andre vararepresentant.

Tre av fem faste styremedlemmer var på valg etter første periode 2021-2023:

 • Nina Elisabeth Larsen, NRK TV-aksjonen
 • Frida Blomgren, Norges Idrettsforbund
 • Knut Nordenhaug, Nordenhaug Invest

Årsmøtet godkjente valgkomiteens innstilling der følgende medlemmer vil gå inn i styreverv frem til 2025.

Gjenvalgt styremedlem
Nina Elisabeth Larsen, leder NRK TV-aksjonen

Nina Larsen representerer solid fundraising-faglig kompetanse, blant annet strategi, økonomi og bransjekunnskap. Hun leder i dag NRK TV-aksjonen og sitter med et bredt nettverk i og utenfor sektoren

Nytt styremedlem
Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær Den Norske Turistforening

Dag Terje Solvang har lang og bred organisasjonserfaring fra både politikk og organisasjonsliv. Som generalsekretær i DNT oppfyller han ønsket om å få en generalsekretær inn i styret. Han har lang erfaring innen organisasjonsutvikling, strategi og ledelse.

Nytt styremedlem
Elin Tvedt, Director of Sponsorship & Individual Donors, Plan Norge

Elin Tvedt har lang erfaring innen fundraising, strategi og lojalitetsbyggende arbeid. Hun er avdelingsleder i Plan International Norge, og hun har også vært en viktig bidragsyter i Fundraising Norges ulike utvalg og arbeidsgrupper.

Valgkomiteen har lagt vekt på å finne frem til en balansert sammensetning av styret slik at teamet i sum representerer følgende kompetanseområder:

 • Strategi og videreutvikling
 • Organisasjonsbygging og skalering
 • Økonomi og resultatoppfølging
 • Politisk påvirkning
 • Fundraisingfaglig kompetanse
 • Næringsliv og sponsorrelasjoner
 • PR, markedsføring og kommunikasjon
 • Innovasjon og teknologisk utvikling
  I tillegg er det tatt hensyn til balanse når det gjelder kjønn og type organisasjoner.

I tillegg er det tatt hensyn til balanse når det gjelder kjønn og type organisasjoner.

Se øvrige styremedlemmer i Fundraising Norge

Se protokoll årsmøte 23. mai 2023