Fundraising Norge har fått ny visuell identitet

Fundraising Norge har fått ny visuell profil. – Vi fått en logo som symboliserer fellesskapet, samhandling, samt vårt ønske om å være en ledestjerne for etisk og bærekraftig inntektsskapende arbeid, sier generalsekretær Siri Nodland.

Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge. Hun har på seg en hvit skjorte og grønn jakke. Siri står under et tre utenfor Stortinget.
Siri Nodland. Foto: Ingvild Vaale Arnesen.

Medlemmene som viktig element

Da Norges Innsamlingsråd byttet navn til Fundraising Norge i mai, var det naturlig å også oppdatere den visuelle profilen.

– Det aller viktigste for oss var å få inn samhandlingen mellom medlemmene i den nye logoen, sier Nodland.

Den nye logoen har mye symbolikk i seg. For det første skulle fellesskapet blant medlemmene være representert. Deretter var det et ønske å få med innsatsområdene som Fundraising Norge jobber mot: innsikt, kompetanse, samhandling og politisk påvirkning. I tillegg måtte pengene, eller fundraising, være med. Dette ble løst ved å skissere opp fem personer som slår en ring.

– Ringen symboliserer fellesskapet, og fire av personene representerer innsatsområdene vi jobber med. Den femte personen representerer faget fundraising som er kjernen og utgangspunkt for alt vi gjør. sier Nodland.

Hun fortsetter;

– Vi ønsker at Fundraising Norge skal være en ledestjerne. Ledestjernen skal belyse problemstillingene vi står ovenfor i hverdagen, men også gi oss retning. Dette gjør vi ved å dele best practice, skape gode nettverksarenaer og ikke minst lytte til medlemmenes behov, sier hun.

Skal nå bredere ut

Navne- og profilendring har på mange måter tvunget seg frem fordi faget innsamling i 2021 er ikke det samme som da Fundraising Norge, den gang Foreningen for innsamlingsorganisasjoner, ble etablert i 1994. Det nye navnet skal tydeliggjøre hva organisasjonen gjør og står for.

– Vi tar innover oss at inntektsskapende arbeid er mye mer enn innsamling. Etter syv år på let etter et norsk ord, finner vi ikke noe som er like dekkende som ordet fundraising. Det nye navnet forteller i større grad hva og hvem vi er. Vi ser allerede at nytt navn og ny profil blir godt mottatt i møte med ulike aktører, avslutter hun.