Gledelig nyhet for bransjen – Vipps åpner opp!

Vipps besøkte årsmøte til Fundraising Norge 23. mai og fortalte om hvordan de fremover skal påføre mobilnummer på rapportene. Vipps gjør det de kan for å ha dette klart så fort som mulig.

Vipps sin logo i oransje farge.
Vipps åpner opp for gi mobilnummer til givere

Tettere samarbeid mellom Vipps og Fundraising Norge

Vipps og Fundraising Norge er enige om å få til tettere samarbeid. Vårt felles mål er å styrke norske organisasjoners fundraisingsarbeid. Nå inviterer vi alle til å komme med sine ideer og behov sånn at vi kan løse problemer og utfordringer sektoren møter ved bruk av vipps som verktøy.

Vipps presenterte noen av sine tanker om hvilke muligheter som ligger i Vipps donasjonsfunksjonaliteter. Den overordnende visjonen er å lage en egen ramme for fundraising som organisasjonene kan ta i bruk for å styrke inntjeningen med bruk av Vipps teknologi og tjenester. «Gi oss alle de crazy ideene deres, så skal vi se hvem av dem som kan funke» sier Haavard Melby, produktsjef for vipps nummer. Målet er å samarbeide for å utvikle nye funksjonaliteter eller tjenester som løser de problemene vi har i dag og som er til nytte for fundraising fremover.

Vi håper på å være med på å utvikle nye betalingsløsninger, nye verktøy, og nye metoder for å hjelpe organisasjonene med å øke synligheten og engasjementet knyttet til sitt formålsarbeid.

Hvordan gjøre det enklere for organisasjoner å samle inn penger fra ulike kanaler med Vipps?  

Vipps og Fundraising Norge vil jobbe for å skape en enda sterkere fundraising-bransje i Norge.

«Dette er en unik mulighet til å utforske nye ideer og muligheter for samarbeid», sier generalsekretær Siri Nodland.

Vårt felles mål er å styrke frivillig og ideell sektor i Norge, og gjøre det enklere for folk å gi til saken de tror på. «Vi går inn i dette sammen for å løse de utfordringer bransjen har» konstaterer både Nodland og Melby.