Når får vi kontaktinformasjon fra Vipps?

Et av spørsmålene Norges Innsamlingsråd oftest får fra organisasjonene er: Når får vi vite hvem som gir gjennom Vippsnummer? Her er en oppdatering om hvor saken står, og hva partene er uenige om.

Vipps: – Vi er behandlingsansvarlig for informasjonen som brukeren gir

Fra Vipps har vi mottatt denne oppsummereringen av dialogen:

«Innsamlingsrådet og Vipps har lenge hatt dialog for å se på muligheter for å forbedre Vipps for donasjoner og innsamlinger. Et av de viktigste områdene for organisasjonene er muligheten for å få kontaktinformasjon til givere, av tre ulike årsaker:

  • Å kunne tilby skattefradrag
  • Å kunne takke for gaven
  • Å kunne vaske giverdata fra Vipps mot medlems-/giveroversikt med formål om å gå i dialog med giverne

Slik det er i dag er tilgang til giverdata litt forskjellig avhengig av hvilket Vippsprodukt organisasjonen har. Med Vippsnummer er det Vipps som står som behandlingsansvarlig av informasjonen som brukeren gir, fordi innsamling av kontaktinformasjon starter i Vipps. Denne rollen har ett klart og avgrenset formål, som er betalingsformidling.

Med Vipps på nett-betaling, starter innsamling av kontaktinformasjonen hos organisasjonen, som da står fritt til å samle inn samtykke til bruk av kontaktinformasjon. Her vil Vipps fortsatt kun stå for betalingsformidlingen, men organisasjonen har mulighet til å knytte transaksjonsdataene mot persondata de selv har samlet inn. 

Når det gjelder behovet for å tilby og rapportere på skattefradrag, er dette noe vi ser på om Vipps kan løse ved å be om samtykke til å dele fødselsnummer og navn med organisasjonen. Det vil i så fall være mulig fordi samtykket gis til en spesifikk handling, og ikke til generell bruk av kontaktinformasjonen.

Til slutt jobber vi også med muligheten for å skreddersy bekreftelsen giverne får i Vipps når de betaler, slik at organisasjonene kan trygge givere om at gaven er mottatt og at organisasjonen er takknemlig. Mange organisasjoner ser på dette som en kjærkommen avlastning i etterarbeidet, mens andre ønsker en personlig vri på meldingen.»  

Atferdsnormutvalget: – Det er relevant å vite hvem som har gitt støtte

Vipps og Norges Innsamlingsråd er uenige om tolkningen av loven som sier at betalingsmottakere skal motta informasjon om betaleren «når det er relevant.»

Leif Wien Jensen, leder av atferdsnormutvalget.

– Det er høyst relevant å vite om giveren er eksisterende giver eller en ukjent person som er reservert i Brønnøysundregisteret. Oppfølgingen av giveren vil bli helt forskjellig, og vi som behandlingsansvarlig for våre givere trenger denne informasjonen for å kunne behandle giveren lovmessig korrekt og slik hun selv forventer, sier Leif Wien Jensen, som leder Norges Innsamlingsråds Atferdsnormutvalg.

– Hvis gaven kommer fra en person med et eksisterende giverforhold til organisasjonen, kan hun ha gitt beskjed til oss om hva slags oppfølging hun ønsker. Kanskje vil hun ikke ha takk, eller hun vil kun ha e-post og ikke sms? Hun forventer vanligvis skattefradrag for gaven. Det blir helt useriøst og dårlig giveroppfølging om vi skulle sende en standardisert takke-sms som om vi ikke kjenner henne fra før, sier Wien Jensen.

Atferdsnormen for innsamling sier at man skal legge giverens forventning til grunn hvis man er i tvil. Wien Jensen mener at mange givere har en forventning om at organisasjonen får informasjon om hvem som har betalt fordi vi som forbrukere er vant til dette fra andre betalingskanaler som giro, eFaktura, nettbank, sms etc.

– Vårt forslag er derfor at Vipps gjør det enkelt å huke av for å gi gaven anonymt, sier han.

– Det gjør at personer som ikke ønsker oppfølging fra organisasjonen blir ivaretatt på en veldig enkel måte samtidig som organisasjonen kan følge opp giveren individuelt ut fra hvilken relasjon og eventuelle avtaler de har med den enkelte.

Innsamlingsrådet: Viktigere enn noen gang å vite hvem vi snakker til

Innsamlingsrådets generalsekretær, Siri Nodland, forteller at innsamlingsarbeid har utviklet seg mye de siste årene. Hun mener forestillingen om at organisasjonene ønsker å presse seg på givere med flest mulig forespørsler om støtte, er langt unna dagens virkelighet.

– Vi ser at folk støtter saker som de er personlig engasjert i og ønsker å fremme. Bare se på klimasaken eller engasjementet for bedre dyrevelferd, sier hun.

– Våre organisasjoner hjelper givere til å kanalisere sitt engasjement, og bidrar med informasjon og muligheter for deltagelse i saker giverne brenner for. Vi ser at organisasjonene kutter ned på masseutsendelser og at antall telefonhenvendelser er en brøkdel av hva det var for et tiår eller to siden. Nå jobber vi med å utvikle en langvarig relasjon til glede for både giver og organisasjon, sier hun, og legger til at det derfor er viktigere enn noen gang at vi vet hvem vi snakker til.

Nodland er opptatt av å poengtere at Vipps er et fantastisk hjelpemiddel som gjør det enkelt å betale. Innsamling gjennom Vippsnummer kunne vært en glimrende måte å komme i kontakt med nye givere på, men de fleste, store organisasjonene har valgt å ikke bruke det siden de ikke kan identifisere giverne på en sikker måte.

– Vippsnummer kunne for eksempel vært en enkel måte for å bestille en kalender som skal sendes i posten. Men dette fungerer ikke når vi ikke vet sikkert hvem vi skal sende den til, avslutter Nodland.

Fakta:

Stridens kjerne – relevant eller ikke relevant?

I Finansavtalelovens § 30 heter det at betalingsmottakeren skal motta «en referanse så betalingsmottakeren kan identifisere betalingstransaksjonen, og, når det er relevant, informasjon om betaleren.»