Norsk standard for fundraising

Bransjen har i flere år diskutert muligheten til å etablere en felles standard for fundraising performance. Flere initiativ har vært oppe. I 2020 fikk Profundo støtte av Innovasjon Norge til å utvikle en slik standard. Målet er at organisasjoner skal kunne måle egne prestasjoner og sammenligne mot andre.

Begreper til besvær

Portrettbilde av Svein Åge Johanson, daglig leder i Profundo. Han har på seg blårutete skjorte og er utendørs.
Svein Åge Johanson, daglig leder i Profundo. Foto: privat.

En utfordring når man ønsker å se på overordnede bransjetall er at man har ulike definisjoner på måleparametere. På den måten blir det vanskelig å sammenligne på tvers av organisasjoner. I tillegg er det et mål å få fanget opp tall fra hele markedet.

– Jeg har tidligere vært med i Deloittes arbeidsgruppe for utarbeidelse av Fundraisingrapporten. Der har vi slitt med ulik forståelse av begreper. Når vi tolker begrepene ulikt rapporterer vi også på ulike premiss, forteller Svein Åge Johanson, daglig leder i Profundo.

Viktig med felles indikatorer

Allerede på 90-tallet utviklet Johanson sammen med Ken Burnett ideer for hvilke KPI`er som skulle måles. Organisasjoner trenger i samme grad som bedrifter å bli målt på lønnsomhet for å holde seg oppdatert og utvikle seg.

– Fundraisere trenger indikatorer som bekrefter at rekrutteringsarbeidet og at oppfølgingen av giverne går bra. Det er også viktig at man benytter effektive betalingsløsninger. I tillegg må man kunne sammenligne seg med bransjen for å få bekreftet at man henger med i utviklingen, og kanskje for å få ideer om forbedringsmuligheter, sier Johanson.

– Det viktigste med en standard er at man får vite hvor man gjør det bra og hva som kan forbedres. På den måten kan man håndtere sine egne givere bedre, man får mer inntekter til eget arbeid og man bruke lavere kostnader, påpeker han.

Positive sammentreff

I 2020 slo mange positive hendelser ut på en gang; Profundo fikk på plass nytt CRM-system med bedre mulighet for benchmarking, Innovasjon Norge ønsket et prosjekt mot organisasjoner og bransjen selv var ivrig etter å få på plass en standard.

– Vi opplevde velvilje fra mange hold, og det er veldig gøy at Innovasjon Norge tente på ideen. Organisasjonene spør hele tiden om markedet og de har behov for å måle seg selv mot andre. Det er viktig med en felles standard slik at man kan måle tid og kostander opp mot det andre gjør, forteller Johanson.

Standarden tar for seg alt fra demografi, til retention og levetidsverdi. Utfordringen har vært å holde seg på et overordnet nivå.

– Det er en kunst å begrense seg i første runde, så kan vi heller legge til etter hvert. Jeg tar gjerne imot innspill fra flere som arbeider med analyse – både fra store og små organisasjoner. En referansegruppe har gitt oss mange gode innspill til arbeidet. I tillegg må vil jeg gjerne løfte frem Christoffer Andersen i Kirkens Bymisjon. Han er fan av datadrevne beslutninger og har vært en inspirator, sier han.

Viktig for bransjen

Portrettbilde av Siri Nodland, generalsekretær i Norges Innsamlingsråd. Hun har på seg en lys tynn strikkegenser og står mot en murvegg.
Siri Nodland, generalsekretær i Norges Innsamlingsråd.
Foto Rikke Solberg.

Norges Innsamlingsråd har lenge arbeidet for at bransjen skal rapportere på samme tall. En standard er med på å forenkle arbeidet til organisasjoner, samtidig som det blir enklere å lære av andre.

– Vi er veldig glade for det arbeidet som nå er i gang. En standard gjør det enklere for våre medlemsorganisasjoner å sammenligne seg selv med andre, og at man vet at tallene man rapporterer på er like. Jeg vil berømme Profundo for initiativet, men også øvrige organisasjonsmedlemmer og leverandørmedlemmer som bidrar inn. Dette er viktig for fellesskapet, avslutter Siri Nodland, generalsekretær i Norges Innsamlingsråd.

Om prosjektet

  • Norsk standard for fundraising performance skal gi muligheter for egen prestasjonsmåling og benchmarking. Målet er at alle organisasjoner rapporterer på de samme tallene
  • Arbeidet gjennomføres under ledelse av ProFundo i samarbeid med Norges Innsamlingsråd, Deloitte og erfarne referansepersoner i Blindeforbundet, Kirkens Bymisjon, Kirkens Nødhjelp, Leger uten grenser, Misjonsselskapet, Plan, Regnskogfondet, Røde Kors og Sjømannskirken. I tillegg støttes prosjektet av Innovasjon Norge
  • Målet er at de første organisasjonene får testet ut prototypen før sommeren. I første omgang er det Profundo sine brukere som får testet ut plattformen
  • På sikt vil det jobbes sammen med Innovasjon Norge for å kunne tilby dette uavhengig av plattform
  • Alle som ønsker tilgang må selv dele tall