Tøffere tider for givergleden

Nordmenns engasjement er en del av den norske folkesjela og forsvinner ikke i møte med den krevende tiden. Selv om vi må være realistiske når det gjelder dagens økonomiske situasjon, er det godt å se at faste givere fortsatt er lojale og at de som gir mer sporadisk sier de vil bidra igjen så fort de er over kneika.
 

Generalsekretær i Fundraising Norge, Siri Nodland. Ny gjennomført undersøkelse viser at folks giverglede blir mindre i en økonomisk strammere tid. Foto: Ingvild Vaale Arnesen.

Færre tilfeldige gaver

Hvilke konsekvenser får det for givergleden når nordmenn får strammere lommebok? Fundraising Norge jobber for bedre innsikt på vegne av bransjen, både rundt situasjonen vi er i og givergleden spesielt.  En helt fersk undesøkelse fra Norstat på oppdrag fra Posten Bring viser at givergleden til frivillige og ideelle organisasjoner blir mindre når privatøkonomien er strammet inn. Det er foreløpig ingen røde varsellamper å melde ut fra resultatet, men det er viktig å være forberedt på at givergleden vil preges av en strammere privatøkonomi.

Stigende priser og økende renter i samfunnet gir svakere personlig økonomi og svakere insentiver til å utløse giverglede. Det kommer frem av undersøkelsen at omtrent halvparten av de som vanligvis gir tilfeldige gaver ønsker å redusere eller vil slutte helt å gi gaver til frivillige og ideelle organisasjoner. Det betyr at omtrent 900.000 nordmenn som vanligvis gir gaver tenker å gi mindre. – Dette kan skyldes både halvering av skattefradraget og svakere privatøkonomi, sier generalsekretær, Siri Nodland.

Ikke bare mørkt

På tross av en svak nedadgående utvikling i samfunnet, er det ikke bare mørkt. Det er fortsatt syv av ti som ønsker å være lojale mot sin hjertesak ved å gi det samme beløpet som tidligere. Det er gledelig at faste givere og medlemmer fortsetter å støtte nokså likt som før.

43% av medlemsorganisasjonene i Fundraising Norge har rapportert inn at de allerede har fallende inntekter i 2022. Det merkes at folk har fått dårlige råd. Flere organisasjoner opplever at givere tar kontakt og melder om at de sliter med privat økonomi og ser seg nødt til å redusere pengestøtten. Samtidig sier de at de ønsker å komme tilbake for å støtte når situasjonen har bedret seg.