Gjelder åpenhetsloven for organisasjoner?

Åpenhetsloven er vedtatt av Stortinget, og trådte i kraft fra 1. juli 2022. Loven omfatter også store og mellomstore frivillige og ideelle organisasjoner. Se om loven gjelder din organisasjon.

Ny åpenhetslov trådte i kraft 1. juli 2022

Loven omfatter også ideelle og frivillige organisasjoner

Den nye åpenhetsloven pålegger rundt 9000 norske virksomheter å rapportere på aktsomhetsvurderinger. Loven omfatter også store og mellomstore frivillige og ideelle organisasjoner. Se nedenfor om det gjelder din organisasjon eller virksomhet.

Åpenhetsloven er vedtatt av Stortinget, og trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Loven gjelder også for frivillige og ideelle organisasjoner som etter lovens § 3 defineres større virksomheter: «…virksomheter som omfattes av regnskapslovens § 1-5, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

  • salgsinntekt: 70 millioner
  • balansesum: 35 millioner
  • gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

Morselskaper skal regnes som større virksomheter dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet.»

Rapporteringsfrist 30. juni 2023.

Les Regnskaps Norges anbefaling: