Søkeordninger innen finansiering

Her finner du en oversikt over hvor din organisasjon kan søke støtte til finansiering.

Private stiftelser og tilskuddsordninger

Her finner du en rekke stiftelser og legater som deler ut midler til ulike prosjekter. Husk å lese vedtektene nøye for å se om din organisasjon er kvalifisert til å søke. Et tips er å vise i søknaden hvor mye midler organisasjonen går inn med selv. Egenfinansiering viser at organisasjonen arbeider seriøst med prosjektet.

Stipendportalen

Få hjelp til å finansiere ditt prosjekt. I Stipendportalen finner du alle legater, fond, stipender og støtteordninger i Norge.

Besøk Stipendportalen sin nettside.

Grasrotandelen

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi syv prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening. Dette gjelder for alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra fysiske Flax-lodd og Belago.

Det er Kulturdepartementet som bestemmer hvem som kan motta grasrotmidler. For at ditt lag eller forening skal motta midler fra Grasrotandelen, må det være registrert i Frivillighetsregisteret, som er en del av Brønnøysundregisteret, og godkjent som grasrotmottaker. Din grasrotmottaker behøver ikke å være lokalisert i ditt nærmiljø, men må drive regional eller lokal virksomhet.

Les om grasrotandelen for lag og foreninger.

Statlige tilskuddsordninger

Det finnes en rekke tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner under de ulike departementene.

Besøk regjeringen sin samleside for statlige tilskuddsordninger.

Norads tilskuddsordninger

Midlene som deles ut via Norads støtteordninger går hovedsakelig til norske og internasjonale organisasjoner, norske bedrifter som deltar i utviklingssamarbeidet og utdannings- og forskningsinstitusjoner som produserer ny kunnskap om utvikling og bistand.

Les mer om Norads tilskuddsordninger og søk.

Aktuelt: