Å prioritere gjør vondt – men lønner seg i lengden

Konkurransen om pengene er hard. Markedskompetansen i organisasjonene er økende. Stadig dukker det opp nye kampanjer som både rører og engasjerer. Det blir vanskeligere å skille seg ut.

Portrettbilde av Michael Hansen, seniorrådgiver i b.bold. Han har på seg lyseblå skjorte og står mot en hvit vegg.

Tekst: Michael Hansen, seniorrådgiver i b.bold.

En av de største utfordringene for mange organisasjoner er sannsynligvis å overbevise giverne om at nettopp deres sak er den viktigste å støtte.

Her er tre grep du kan ta for å styrke gjennomslagskraften til organisasjonen din.

1. Forenkle ditt budskap

De fleste organisasjoner gjør mye forskjellig – ting som ikke nødvendigvis henger så godt sammen for potensielle støttespillere. Derfor bør du prioritere hvilke deler av arbeidet som løftes frem. Det vil skape diskusjoner internt. Men hvis alt er viktig, er ingenting viktig.

Bryt arbeidet ned i mindre bolker og fokuser på det du tror giveren vil respondere på. Bruk heller tid og krefter på å fortelle små biter av historien godt, i stedet for å fortelle om alt.

Hold fokus på én ting av gangen og vær konsekvent i alle kanaler. Klarer du det blir du tydelig. Kommer det inn andre budskap, vil det svekkes og bli uklart. Man oppnår ikke mer ved å fortelle om mer.

2. Få kontroll og eierskap til dataene

Først når du får eierskap til data, vet du hva du skal lete etter. Din analytiske kreativet øker. Du får lyst til å undersøke, grave, teste og forbedre. Følg med så ofte du kan, og se etter små tendenser og store trender.

Når du begynner å lære av data og ser at du kan ta bedre valg, øker motivasjonen – ikke bare for deg, men for hele organisasjonen. Når dette blir en del av hverdagen vil du se at stadig flere beslutninger kan tas basert på data – i stedet for antakelser. Som et helt enkelt eksempel, hvis du opplever frafall av givere er det essensielt å vite når i prosessen de faller i fra. Først da kan du teste ut riktige tiltak og ikke minst måle om de fungerer.

Med begrensede ressurser er det viktig at hver aktivitet og kanal brukes best mulig.

3. Skap en reise

Ta giveren med på en reise – skap et rom de har lyst til å være i. Helt fra første øyeblikk giveren er i kontakt med organisasjonen bør all kommunikasjon bidra til å skape en sammenhengende historie. Alt fra takkebrev, nye asks, rapporter, kampanjer og sjefens julebrev bør fylle ut biter av samme bilde.

Her slurves det mye. Det skal lite til for å skille seg ut på dette området.

Vi er vant til å snakke om at fundraising skal berøre i DM-tekster og andre produksjoner. Men husk at du også bør treffe giveren i hjertet gjennom å vise at du SER giveren.

Vis at du ser hvem de er, hva de har gitt, når og til hva. Møt dem på deres måte der de foretrekker det. Vis effekt og resultater. Få dem til å føle seg så verdsatt som de tross alt fortjener, og gjør dem stolte av å være en del av arbeidet. Legg til rette for at de kan engasjere seg i mange år fremover.

Let etter elementer som imponerer, rører eller er overlegent smidige. La det være enkelt og gøy å gjennomføre den digitale transaksjonen. Få det grafiske uttrykket til å skinne. Legg til personlige elementer, som håndskrift og klistremerker. Utforsk de mange mulighetene som ligger i automatiserte prosesser og triggere. Her kan du skape magi.

Kort sagt..

Å prioritere og forenkle er kraftfulle grep for å bli en tydelig aktør. Men det gjør ofte vondt og kan by på interne diskusjoner. Husk at målet er å få større gjennomslag så organisasjonen til slutt kan gjøre mer for flere.

Les også: