Digital markedsføring i bistandsarbeid

Å jobbe med digital markedsføring er krevende, fordi det stadig vekk skjer nye ting innen lovgivning og rent teknisk på de ulike digitale plattformene. Når reglene endrer seg, påvirker det mulighetene for å nå målgruppene. Alt utvikler seg raskere og raskere. Nå er det AI og Chat GPT som er på alles lepper.

Bilde av Marika Lejon, senior digital markedsrådgiver i Utviklingsfondet. Bildet er generert med hjelp av kunstig intelligens så det ser ut som hun er ute i en park.
Foto er generert av kunstig intelligens i Photoshop.

Tekst: Marika Lejon, senior digital markedsrådgiver i Utviklingsfondet.

Digital markedsføring er fortsatt ungt som fag. Faktisk opplever digitale markedsføringsbyråer at studenter som har studert markedsføring ikke kan grunnleggende verktøy for markedsførere. Skolene henger altså ikke med. Nok et eksempel på hvor rasende fort teknologien farer frem.

Hvorfor er digital markedsføring viktig?

I markedsmiksen er digital markedsføring en veldig effektiv og målbar måte å drive markedsføring på. Med systemer som gir umiddelbar feedback og harde fakta, lærer vi mye mer enn hva som er tilfellet for konvensjonell markedsføring. Å sitte på kunnskap om disse tallene og målgruppene, er utrolig viktig for å optimalisere og utvikle markedsarbeidet. Slik innsikt bør forvaltes in-house, fordi det er virksomheten som kjenner sine målgrupper best.

Det er mange som bruker byråer til digital markedsføring, kanskje fordi det virker skummelt å henge med i det teknologiske, men da går også all kunnskap og lærdom til byrået — ikke hjem til virksomheten. Det er også kostbart å kjøpe slike tjenester, og målet er at vi skal samle inn mest mulig penger til våre bistandsprosjekter til minst mulig kostnad.

Det vårt team har fått til siden jeg startet for fem år siden, kan vi være veldig stolte av. Vi bruker lite penger på byråer og kan gjøre det meste selv. Vi har vår egen merkevareplattform, digital strategi og tone of voice. Det gjør arbeidet vårt mye enklere. Med digital markedskompetanse in-house, løftes det også frem behov som ledelsen nødvendigvis ikke er klar over. Det kan for eksempel dukke opp nye verktøy som kan forenkle arbeidsdagen betraktelig.

Nøkkelroller i et digitalt team

Digital kompetanse in-house gir bedre forståelse for hvordan man på sikt bør bygge ut teamet. En digital markedsfører er gull, men har du fire ansatte med spisskompetanse i et team, har du mye større muligheter for å nå målene virksomheten ønsker å oppnå.
Her er fire nøkkelroller til et markedsteam jeg anbefaler:

  • Digital innholdsprodusent med erfaring innen inbound marketing-metoden og som har spisskompetanse på søkemotoroptimalisering. Denne bør kunne skrive, filme og klippe videoer. Slik skapes relevant innhold som treffer målgruppene.
  • Performance marketer som kan sosiale medier, digital annonsering på ulike plattformer samt digital sporing.
  • Customer success-spesialist som tar seg av varme givere og som har avansert kunnskap innen e-postmarkedsføring, målgruppe-segmentering og CRM. Husk at det er mye vanskeligere å rekruttere nye givere enn å beholde de man har.
  • En digital markedsleder bør vurderes når flere digitale roller er på plass. Lederen bør ha erfaring med de operative oppgavene, men jobbe strategisk og hjelpe teamet med å samkjøre. Hen bør utforme en digital strategi og sørge for en felles tone of voice og merkevareplattform å jobbe ut fra. Lederen knytter teamet sammen med andre avdelinger for å oppnå best mulige resultater på tvers av organisasjonen, og sørger for gode synergier og en rød tråd i all kommunikasjon.

Hopp inn i den digitale utviklingen

Digital markedsføring er ikke bare krevende, men også utrolig morsomt. Det er alltid noe nytt å lære og man rekker ikke å bli lei. Det er en hard kamp om oppmerksomheten. I stedet for å bli skremt av utviklingen, er det bedre å hoppe i det og skaffe seg innsikt og kunnskap. Det er mer skremmende for fremtidsutsiktene dersom man ikke gjør det.

Les også: