Ryktene er sterkt overdrevet

«Ryktene om min død er sterkt overdrevet» skrev Mark Twain til USA i et telegram fra London i 1897. Hjemme i USA hadde det gått rykter om at han var syk. Det hele kulminerte i at en avis trykket minneord etter ham.

Tekst: Ola Wiig-Hansen, fundraising manager i UNICEF Norge.

Mange har hevdet at DM på papir i postkassen som innsamlingskanal er død for lengst. Og det er intet nytt rykte. Første gang jeg hørte det var mange år siden. Men ryktet lever i beste velgående.

Og for noen kan jo dette bli selvoppfyllende. Hvis man tror at bussen ikke går helt fram og går av for tidlig, så står man jo der uten busstransport det siste stykket.

Men for andre gir DM forutsigbare gode inntekter den dag i dag.

De som spådde at DM’en var død tenkte nok at dette var et virkemiddel som hørte hjemme i forrige århundre. I dag er alt digitalt og lite av interesse rører seg utenfor den digitale sfæren.

Det de da glemte var at det i vår midte finnes en stor mengde tidsreisende. Mennesker som kommer fra en annen tid, en tid hvor brev var noe fint, noe viktig, noe normalt. Disse menneskene er i dag godt voksne, men ungdomsminnene bærer de med seg. Brev åpner man og ser hva som står der. Postkassen er noe man ikke bare går forbi. Den skal åpnes, for der kan det ligge noe viktig eller noe fint.

Derfor fungerer det godt å sende brev til denne gruppen.

Men det må gjøres riktig. Dette er mennesker som har mye erfaring med livet og med å få henvendelser i alle former. De vet hva de vil, og de vet hvordan de vil ha det. Men det betyr ikke at det er vanskelig å henvende seg til dem. Man kommer langt med god folkeskikk. Ærlighet, rett fram medmenneskelighet og tydelige budskap fungerer veldig bra. Kan man i tillegg fortelle en historie om et ekte menneske så er det enda bedre.

Det som ikke fungerer er all slags bling, tricks og fancy overdrivelser. Mennesker som har levd en stund gjennomskuer dette lett.  De liker heller ikke henvendelser fra store anonyme upersonlige vesener. De vil gjerne vite at henvendelsen kommer fra et menneske og ikke en maskin, og de vil gjerne kunne inngå dialog med dette mennesket, uten at en maskin sier «du får nå fem valg…» eller «gå inn på https:/w.w.w.bullshit.com».

Som sagt, denne gruppen gir gode forutsigbare inntekter.

Men alle gode historier har også en ende. Mark Twain døde jo omsider, det skjedde 13 år etter de første ryktene om hans død.

Når man blir eldre er det to faktorer som er med på å definere hva man liker. Den ene er at noen ting går litt langsommere, noen mennesker blir kanskje litt mer bekvemme, andre litt risikosky. Man liker det velkjente, trygge, varme og hyggelige. Det andre er at man tar med seg noen preferanser fra ungdommen. Var det Beatles som var topp i ungdommen er det en stor sjanse for at man liker det som eldre også. Var man vant til å få brev fra venner, kjæreste og foreldre så tar man med seg det også videre.

Men det er ca. 40 år siden de første PC-ene kom, så andelen i befolkningen som har vært vant med digital kommunikasjon fra tidlig yrkesliv stiger også. Det finnes ingen skarpe grenser for hvilke aldersegmenter som reagerer positivt nok til at lønnsomheten i DM’en blir god. For lønnsomheten avhenger også av hvilke kostnader du har.

I min organisasjon har vi sett at med våre kostnader og responsrater gikk grensen i 2020 ved 50 år.  Det er et veldig bra resultat, for det finnes mange i samfunnet som er over 50 år, og mange av dem har en trygg og god økonomi.

Vi velger å avslutte DM utsendelse til deg det året du fyller 88. Det vil si at for oss er DM-segmentet fra 50 til 88 år. Men folk dør jo før eller senere, så antallet reduseres. Men ikke så fort som mange tror.

I 2020 valgte vi aldersegmentet 50-88. Hvis ungdomspreferansene er konstante burde vi i 2021 velge 51-88 år, i 2022 årskullene 52-88 osv. Det vil si at gruppen langsomt krymper og er helt borte i 2038. Det viktige ordet her er langsomt.  

Basert på dette kommer vi nok til å be denne gruppen støtte vår sak i mange år enda. Og sjansene er gode for at vi får støtte.

Det som er helt sikkert er at vi vil være veldig takknemlige for denne gode støtten. Og det er ingen overdrivelse.

Les også: