Et statsbudsjett uten nye visjoner for ideell sektor

Det er gledelig at ny regjering vil innføre full momskompensasjon. Det er mindre gledelig at statsbudsjettet ikke legger til rette for innovasjon i offentlig sektor.

Portrettbilde av Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge. Hun har på seg hvit skjorte og smiler mot kameraet.

For oss som er opptatt av gode rammevilkår for selvfinansiering i frivillig sektor framstår det likevel underlig at det fremlegges statsbudsjett etter statsbudsjett uten nye visjoner for en bærekraftig ideell sektor. Dette spesielt fordi Perspektivmeldingen skisserer tydelige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv. Det blir rett og slett mindre penger i statskassa til å finansiere gode formål i fremtiden.

Vi hadde håpet at perspektivmeldingen skulle realitetsorientere regjeringen i retning av større insentiver for innovasjon i sektoren, men konstaterer at de store vyene er fraværende. Eksempelvis undres jeg over den manglende interessen for ideell sektor som bidragsyter til å sørge for fortsatt finansiering av velferden.

På tide med synergier og innovasjon i ideell sektor

Norge har vært gjennom halvannet år med unntakstilstand på grunn av pandemien. Det har aldri vært viktigere å utløse private midler til de store samfunnsoppdragene vi står overfor. Full momskompensasjon er på trappene, og det er gledelig. Men det er også bare en start. Vi mener at den nye regjeringen må gjøre det lettere for ideell sektor å finansiere formål og prosjekt, og at et godt virkemiddel er en gradvis økning av skattefradraget for gaver til ideelle organisasjoner fra private og næringsliv.

Vi inviterer den nye kulturministeren til å tenke tverrsektorielt, og håper hun ser at det må legges til rette for samarbeid mellom privat, ideell og offentlig sektor, og at dette gjøres med midler skaffet til veie gjennom både fundraising og offentlige midler. Kun på den måten skaper vi nødvendige synergier og innovasjon i ideell sektor.

Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge.

Aktuelt: