Ny regjering, nye muligheter for ideell sektor

Med nytt navn, ny politisk plattform og en nyansatt politisk rådgiver skal Fundraising Norge jobbe mer opp mot besluttende myndigheter. Våre medlemsorganisasjoner har vært tydelige på hva de trenger og ønsker seg.

Generalsekretær i Fundraising Norge, Siri Nodland. Hun står ute i bymiljøet i Oslo sentrum.
Siri Nodland mener en ny regjering gir nye muligheter for ideell sektor. Foto: Ingvild Vaale Arnesen.

– Vi mener at den nye regjeringen må gjøre det lettere for ideell sektor å finansiere formålene og prosjektene sine. Vi har allerede sendt inn våre innspill til ny regjeringsplattform, sier generalsekretær Siri Nodland.

Historisk har Norges Innsamlingsråd sendt inn høringer på områder som er relevante for medlemmene, men har ikke jobbet strategisk med politisk påvirkning. Under det nye navnet Fundraising Norge har organisasjonen klare ambisjoner om å søke innflytelse i politikkutforming som er av betydning for medlemmene.

– Vi har utarbeidet en politisk plattform og gleder oss til å formidle våre ønsker og forslag til løsninger for en bærekraftig ideell sektor. Våre innspill til regjeringserklæringen ble levert allerede før siste stemme var talt, sier Nodland.

Ny strategi for politisk påvirkning

– Det er utrolig spennende å få være med på å igangsette det politiske arbeidet til Fundraising Norge, og jeg ser frem til å bli bedre kjent med medlemsorganisasjonene, sier Frøydis Johannessen, som er nyansatt politisk rådgiver.

Portrettbilde av Frøydis Johannessen, politisk rådgiver i Fundraising Norge. Hun har på seg hvit overdel og står mor en sort bakgrunn.
Frøydis Johannessen er ny politisk rådgiver i Fundraising Norge. Foto: Ingvild Vaale Arnesen.

Johannessen ble ansatt i midten av august og har erfaring som politisk rådgiver for Actis, rusfeltets samarbeidsorgan, og har også arbeidet med kommunikasjon og merkevarebygging for Nordisk ministerråd/Nordisk råd og Bufdir/Bufetat.

– Da jeg har bakgrunn som sosionom og journalist, er jeg opptatt av å være et talerør for de som i siste instans trenger den hjelpen våre medlemsorganisasjoner gir. Det gjør meg stolt og glad å kunne bidra til å kjempe for en sektor som utretter så mye godt i verden, sier Johannessen.

Som politisk rådgiver vil hun ha et særlig ansvar for å videreutvikle og iverksette en tydelig strategi med mål om at ideelle organisasjoner kan skaffe viktige frie inntekter som er avgjørende for sosial innovasjon og formålsfinansiering.

Fundraising Norges innspill til ny regjeringsplattform

  • Regjeringen må arbeide for å gi forutsigbare rammevilkår for privat finansiering av organisasjoner.
  • Regjeringen må bidra til å redusere og forenkle byråkrati og rapportering for organisasjonene.
  • Regjeringen må stimulere til vekst i sektoren gjennom en gradvis opptrapping av den øvre grensen på skattefradrag for private givere og næringslivsgaver.
  • Regjeringen må gi full momskompensasjon for ideell sektor.

Full momskompensasjon på trappene

Senterpartiet og Arbeiderpartiet er enige om å gi full momskompensasjon til frivilligheten, og skriver avgjørelsen inn i regjeringsplattformen.

– Full momskompensasjon er en sak Frivillighet Norge har frontet i en årrekke, og endringen vil få stor betydning for sektoren. Politisk påvirkning tar tid, men det nytter. Det er inspirerende å se hva som er mulig når vi fronter en felles agenda, sier Siri Nodland.