Norges Innsamlingsråd blir Fundraising Norge

På årsmøtet 19. mai ble det fattet vedtak om at Norges Innsamlingsråd skal skifte navn til Fundraising Norge. Det nye navnet skal gi en tydeligere pekepinn på hvilke tjenester organisasjonen leverer, og hva den arbeider for.

Tydeligere varemerke

Klaus Damlien, styreleder i Norges Innsamlingsråd.
Foto: privat.

I løpet av høsten 2021 skal det nye navnet tas i bruk. Styret i Norges Innsamlingsråd opplever at dagens navn ikke er dekkende for det arbeidet organisasjonen gjør, og heller ikke for markedet generelt.  

– Varemerket Norges Innsamlingsråd har tjent oss godt i mange år, og navnet har gitt gode assosiasjoner til hvilke tjenester vi har levert mot våre oppdragsgivere og andre interessenter. Samtidig har vi stadig observert at navnet ikke lenger fungerer godt i bransjesammenheng og spesielt ikke når vi møter eksterne partnere, medier og representanter fra det offentlige, sier Klaus Damlien, styreleder i Norges Innsamlingsråd.

– Det er også noe støvaktig over det å kalle oss for et «råd». Vi ønsker å knytte våre leveranser til et navn som favner bredere, og som svarer ut vår fremste målsetting; som er å bli det ledende kompetanseorganet innen fundraising i det norske markedet, sier Damlien.

Begrepet fundraising vokser i Norge

Et av diskusjonspunktene i navnebyttet var om det lot seg gjøre å kombinere norske og engelske ord.

– Vi har respekt for at det er ulike meninger om vårt nye navn – Fundraising Norge. Den mest åpenbare kritikken ligger i miksen mellom norsk og engelsk språkbruk. På den ene siden kan man påstå at ordet innsamling er like godt som fundraising og vi burde holdt oss til et norsk begrep. På den andre siden er det etter vår vurdering ikke et dekkende ord for hva vi faktisk gjør, og hva vi ønsker å være, sier styrelederen.

Bruken av ordet fundraising øker i Norge. Det kommer til syne gjennom eksterne utdanningsprogram hos profesjonelle utdanningsinstitusjoner, gjennom den årlige Fundraisingkonferansen og at enkelte organisasjoner velger å døpe om innsamlings- eller markedsavdelingen sin til fundraisingavdelingen. I tillegg dukker ordet fundraiser stadig oftere opp i stillingsutlysninger.

– Vi har vært opptatt av å velge et varemerke som tydeliggjør hvilken kategori vi opererer i. Med fundraising kan vi favne flere segmenter i markedet og samtidig ha rom for å utvikle enda flere og bedre tjenester for våre medlemmer. Samtidig tror vi at fundraising vil skape en helt annen type nysgjerrighet til vår organisasjon enn vårt gamle varemerke, forteller han.

Samsvar med ny strategi

I fjor startet arbeidet med å legge opp en ny og spisset strategi for organisasjonen. De nye hovedpilarene de tre neste årene er kompetanse, samhandling, innsikt og politisk påvirkning. Navndiskusjonen ble en naturlig del av strategiprosessen for å sikre samsvar mellom navnet og det arbeidet organisasjonen skal i gang med fremover.

– I en strategisk diskusjon er det naturlig at styret diskuterer hvordan vi fremstår gjennom vår personlighet, og hvordan vi skal bygge gode assosiasjoner til organisasjonens varemerke. Styret opplevde at tiden var moden for å ta eierskap til fundraising-begrepet, samt skape et klart og unikt varemerke som skiller oss tydelig fra for eksempel NRKs innsamlingsråd, og Innsamlingskontrollen. Jeg tror at dette blir kjempebra, avslutter Damlien smilende.