Ny strategi for å styrke norsk fundraising

Pandemien har endret betydningen av arbeidet med selvfinansiering i norske organisasjoner. Tapte inntekter fra medlemskontingenter, innsamlingsaksjoner, gaver og sponsing er ikke dekket inn av verken kompensasjonsordningene eller i revidert statsbudsjett.

Portrettbilde av Siri Nodland, generalsekretær i Norges Innsamlingsråd. Hun har på seg lys genser og står mot en murvegg.
Siri Nodland, generalsekretær i Norges Innsamlingsråd. Foto: Rikke Solberg.

I praksis betyr det at vi må bli enda bedre i vårt arbeid for å kunne møte behovene vi jobber med. Vi konkluderer også at vi uansett situasjon, pandemi eller ikke, må fortsette å jobbe med inntektsskapende arbeid.  

Dette bekreftes også tydelig av Perspektivmeldingen. Der finner vi frivillig sektor omtalt i rosende ordelag i innledningen, men sektoren er ikke nevnt i viktige satsninger. Det er rart, når vi tydelig leser at det vil bli mer fokus på samhandling og selvfinansiering da det blir mindre oljepenger å bruke på samfunnsutfordringene fremover.

Ny, spisset strategi

Styret i Norges Innsamlingsråd har vedtatt ny strategi for de neste tre årene. Strategien gir en tydelig og mer spisset retning for arbeidet for fellesskapet. Medlemsundersøkelsen, evalueringene og innspill fra våre fagutvalg har lagt føringer for veien videre. Den nye strategien har valgt fire hovedområder for administrasjonens arbeide neste tre årene:

Kompetanse: Vi skal jobbe videre med å utvikle kompetanseprogrammet i henhold til medlemmenes behov og samfunnsutviklingen. I strategiperioden skal vi relansere fundraiser-utdanningen med en norsk akademisk partner. På sikt ønsker vi også å få satt opp et ledelseskurs. Vi skal lansere nettkurs og videreutvikle den digitale kompetansen til gode for de som jobber med inntektsskapende arbeid.

Samhandling: Samhandlingsmodellen videreføres i våre arbeidsutvalg og fellesprosjekt. Etter innspill fra medlemmene vil vi etablere nye utvalg i tillegg til de som allerede foreligger; major donors, innsikt og politisk påvirkning. Administrasjonen vil fortsette å bygge og utvikle eksisterende nettverk innenfor relevante miljø i næringslivet og sivilsamfunn.

Innsikt: Bransjetall og innsikt er avgjørende for å være synlig nasjonalt, øke innsamlingseffektiviteten og få innflytelse på offentlige beslutninger. Målet er å gjøre både innhenting og uttak av bransjetall enklere. Det skal vi gjøre ved å invitere aktørene som i dag henter inn tall til samhandling. Det vil lette byrden til organisasjonene betydelig dersom innrapportering av tall foregår en gang i året. Samhandlingen skal gjøres med eksterne aktører, leverandører og organisasjonsmedlemmer.

Politisk påvirkning: Historisk har Norges Innsamlingsråd ikke jobbet strategisk med politisk påvirkning. Pandemien har imidlertid vist at det er stort behov for mer oversikt, tettere kontakt med besluttende myndigheter og ikke minst en tydelig strategi for hva norske organisasjoner trenger for fremtiden. Norges Innsamlingsråd skal drive påvirkningsarbeid i relevante fora, søke innflytelse i politikkutforming som er av betydning for medlemmene og være et talerør på saker som gjelder fundraising i Norge.

Vi går nå tre spennende år i møte der målet er å styrke norsk fundraising. Når vi står sammen med medlemmene våre og fronter en felles agenda vet vi at dette er mulig.

Siri Nodland, generalsekretær i Norges Innsamlingsråd.