Hva er samfunns-effekten av ditt arbeid?

Gevinst- og effektmåling kan være krevende. Ikke desto mindre er det viktig for å vite om pengene man bruker på et tiltak gir de resultatene og effektene man ønsker seg.

Siri Nodland, generalsekretær Fundraising Norge

Gevinst og effekt

Gevinst- og effektmåling kan være krevende. Ikke desto mindre er det viktig for å vite om pengene man bruker på et tiltak gir de resultatene og effektene man ønsker seg. Målingene vil kunne avgjøre om løsningene kommune eller stat har valgt er den beste, eller om en annen leverandør vil kunne levere bedre resultater.

Mål- og resultatstyringen i vår sektor fordrer at vi vet hvordan tiltak har virket. Årsakssammenhengen mellom tiltak og effekt er sjelden entydig. Å måle effekten av tiltak krever derfor tid og kompetanse. Noen metoder finnes for å gjøre dette på en systematisk måte, og fagfeltet er under utvikling.

Ny guide for effektmåling i ideell sektor

I en nyutviklet veileder som er laget sammen med Norsk Tipping, Sparebankstiftelsen DNB, Kronprinsparets Fond, Kavlifondet og Tøyen Unlimited.  Tøyen Unlimited har i tillegg bidratt med å skrive ut guiden

Vi takker de som har tatt seg tid til å bidra i utviklingen av guiden; Heidi Hovland Bergfald (Ingeniører uten grenser), Hanne Svenningsen (Dyrebeskyttelsen), Lars Erik Svanberg (Den norske turistforening) og Tonje Glorvigen Apeland (Kronprinsparets fond)

Hvilke konkrete gevinster får du av å lage et effektregnskap?

  • tydeliggjøring av effekt og hvilken samfunnsverdi din organisasjon gjør gjennom sitt arbeid
  • styrke søknader om offentlige midler, stiftelser og legater
  • øke bevissthet rundt hvilket samfunnsoppdrag din organisasjon har
  • bedre grunnlag for mål- og strategiarbeid

Vi inviterer medlemsorganisasjoner til å melde seg på Innsiktsdagen 16. mars. Der vil guidens innhold og struktur bli presentert. Vi ønsker etter hvert å etablere et nettverk for de som benytter metoden, sier generalsekretær Siri Nodland.

De første samtalene vi hadde om dette går så langt tilbake i tid som til 2013. Vi er glade for at vi nå har kommet et steg videre, men etterlyser medlemmer som vil starte opp med samfunnseffektmåling.

Ønsker du å delta i en nettverksgruppe for å lære mer? Send epost til Lars på; lars@fundraisingnorge.no