Guide for effektmåling i ideell sektor

Måling av samfunnseffekt er nyttig for å konkret vise hva en ideell aktør har oppnådd med sitt arbeid.

Interessen for måling av samfunnseffekt har vokst de siste årene. Norge Unlimited med bidrag fra flere organisasjoner utarbeidet en guide for effektmåling i ideell sektor. Ved å bruke veilederen kan du vise hvilken samfunnsverdi din organisasjon har.

Guiden er en døråpner til effektmåling for ideelle aktører, der du får en introduksjon til hva effektmåling er og hvorfor det er nyttig.

Du kan laste ned guiden på norsk eller engelsk:

Hvilken nytteverdi kan effektmåling gi?

  • tydeliggjøring av effekten og hvilken samfunnsverdi din organisasjon har gjennom sitt arbeid
  • styrke søknader om offentlige midler, stiftelser og legater
  • øke bevissthet rundt hvilket samfunnsoppdraget til din organisasjon
  • gi et grunnlag for mål- og strategiarbeid

Andre ressurser: