Guide for effektmåling i ideell sektor

Mens evaluering og rapportering ofte kan føles som en byrde og noe man gjør for noen andre, kan måling av samfunnseffekt svare på behovene både til ideelle aktører som skaper samfunnseffekten, og de som støtter dem. Interessen for måling av samfunnseffekt har vokst de siste årene.

En veileder for måling av hvilken samfunnsverdi din organisasjon har

Guiden er utarbeidet av Norge Unlimited med bidrag fra flere organisasjoner.

Guiden skal være en døråpner til effektmåling for ideelle aktører, der du får en introduksjon til hva effektmåling er og hvorfor det er nyttig.

Hvilken nytteverdi kan effektmåling gi?

  • tydeliggjøring av effekt og hvilke samfunnsverdi din organisasjon gjør gjennom sitt arbeid
  • styrke søknader om offentlige midler, stiftelser og legater
  • øke bevissthet rundt hvilket samfunnsoppdrag din organisasjonen har
  • grunnlag for mål og strategiarbeid

Bli kjent med guiden

Bli med på Innsiktsdagen den 16. mars. Tøyen Unlimited vil presentere guiden og fortelle hvordan du skal få mest ut av samfunnseffekt guiden.

Guide for effektmåling i ideell sektor
Guide on impact measurement for the NGO sector