Givermarkedet- og adferd; tall og holdninger

Reduksjon i skattefradraget for gaver til ideelle og frivillige organisasjoner

Fundraising Norge har utarbeidet en medlemsundersøkelse om konsekvensene av reduksjonen av skattefradraget til organisasjoner.

Undersøkelser om giverholdninger i Norge

Posten Bring gjennomfører hvert år en undersøkelse om norske giveres holdninger til organisasjonene. Rapportene tar blant annet for seg hvem som gir mest, gjennomsnittsbeløp, hvorfor man gir og på hvilken måte man vanligvis gir.

Undersøkelsene er utført av Nordstat og baserer seg på tilbakemeldinger fra et tilfeldig utvalg i befolkningen.

Tall om givermarkedet i Norge

Fundraisingrapportene, også kjent som Deloitterapporten, gir innsikt i det norske givermarkedet. Rapportene er laget av vår samarbeidspartner Deloitte, og viser blant annet hvilke innsamlingskanaler som er mest inntektsbringende, mest brukte betalingskanaler, inntekter fra tilskudd og legater, gjennomsnittlig inntekt fra faste givere med mer.

Rapportene utføres annethvert år og baserer seg på innrapporterte tall fra organisasjonene.

Koronaens påvirkning på markedet

Sammen med Abelia ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge inntekter og inntektstap som følge av koronapandemien blant medlemmene i Abelia og Fundraising Norge.

Se også: