Deloitte Fundraisingrapporten 2022

Deloitte Fundraisingrapporten 2022 – Artikkel Deloitte 28. november 2022

På tross av pandemien har Norske organisasjoner aldri samlet inn mer penger.

Inntektene til norske innsamlingsorganisasjoner nådde nye høyder i 2021. Offentlige tilskudd blir stadig viktigere, mens organisasjonene rømmer fra Facebook, viser nye tall fra Deloittes Fundraisingrapport.

Organisasjonene hadde i overkant av 24 milliarder kroner i inntekter i 2021, en økning på drøyt 7% fra 2020.

Offentlige tilskudd er den inntektsposten som har økt mest fra fra 2019 til 2021. Tilskudd fra norske myndigheter økte med 20 % i perioden. Respondentene i årets undersøkelse oppgir dette som en stadig viktigere inntektskilde og at dette er den inntektskilden de arbeider mest med.

– Det er hyggelig å se at til tross for pandemi, har norske organisasjoner har samlet inn mer midler enn tidligere, sier Grete Elgåen, som leder bransjegruppen for organisasjoner i Deloitte Norge.

Hun sier at mange i Norge opplever strammere økonomi, og at organisasjonene frykter konsekvensene det kan ha for deres pengeinnsamling. Det er derfor viktig at det nå mobiliseres for å sikre at de som trenger det mest får den hjelpen de har behov for.

Sosiale medier fortsatt viktig

Sosiale medier har blitt enda viktigere for organisasjonene når det kommer til markedsføring og innsamling. Nedstengingen av samfunnet store deler av de siste to årene kan også ha bidratt til å øke populariteten for digitale innsamlinger. Organisasjonene har tatt i bruk flere plattformer i sosiale medier, som Instagram og Snapchat.

Motsatt utvikling har Facebooks innsamlingskanal Facebook Donate hatt. Etter at deres retningslinjer ble endret i 2021 har flere gått bort fra å bruke Facebook, noe som medførte at donasjonene til norske organisasjoner herfra ble halvert fra 2020 til 2021. Ettersom dette er noe som har skjedd nylig, knyttes det i rapporten spenning til om dette er en utvikling som vil vedvare eller avta kommende år.

Antall faste givere på stedet hvil – beløpene øker

Det har vært marginale endringer i antall faste giveravtaler i perioden. Derimot ga hver giver betydelig mer i 2021 enn tidligere, da gjennomsnittsbeløpet økte med 12 % fra sist år. Hver giver ga i snitt 2 177 kr i året. Stiftelsen Flyktninghjelpen opplever størst vekst i inntekter fra faste giveravtaler med en økning på 18 % fra 2020 til 2021 og hele 56 % fra 2019 til 2020. Flyktninghjelpen har hatt stor økning i tilskudd, spesielt fra norske myndigheter og fra internasjonale instanser, i tillegg til inntekter fra næringslivet.

Om undersøkelsen

Deloitte har for tiende gang gjennomført undersøkelsen som kartlegge utviklingen i markedet for fundraising i Norge. Undersøkelsen ble sendt ut til 141 ideelle organisasjoner, hvor 49 har svart. Rapporten er ment som et nyttig verktøy i organisasjonenes videre arbeid med å anskaffe midler. Undersøkelsen er utarbeidet pro bono av Deloitte.

Tøffere tider for givergleden