Øvrige rapporter og undersøkelser

Forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Rapportene utført av Institutt for samfunnsforskning gir nyttig innsikt i frivillig sektors bidrag til det norske samfunnet, hvilke rammevilkår vår bransje påvirkes av og hvilke grupper som bidrar med frivillig arbeid.

Arbeidstakere i ideell og frivillig sektor

Fundraising Norge ønsker å belyse overfor medlemmer og eksterne aktører hvem folkene som jobber i ideell og frivillig sektor er. Det er en klar sammenheng mellom størrelse på organisasjon, antall ansatte og økonomi.

Starte og drive en frivillig organsiasjon

Et StimuLab-prosjekt har sett på hvordan livshendelsen Starte og drive en frivillige organisasjon kan forenkle hverdagen til organisasjoner gjennom sammenhengende tjenester. Fundraising Norge har vært en av representantene for frivillig sektor i arbeidet.

Rapporter om telefonsalg

Rapportene kartlegger norske organisasjoner kundesentre og telefonhenvendelser til publikum.

Se også: