Stopp halveringen av skattefradraget for gaver til ideelle

Fundraising Norge mener at finansiering av gode formål gjennom skattefradrag for gaver til ideelle organisasjoner er en klok omfordeling av penger som kommer svake grupper og viktige samfunnsoppdrag til gode. Vi ber derfor Stortinget om å beholde dagens skattefradrag på 50.000 NOK. 

Portrettbilde av Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge. Hun har på seg hvit bluse og står mot et vindu.
Foto: Ingvild Vaale Arnesen.

I de få dagene som har gått siden tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet lå på bordet, har jeg fått flere innspill fra medlemmene enn i noen annen sak. Ingen av oss var forberedt på at momskompensasjonen ville komme så dyrekjøpt. Forslaget som nå ligger på bordet, er et stort steg i feil retning fra en regjering som vil sørge for gode rammer for finansiering av frivillige organisasjoner.

Vi vil advare regjeringspartiene mot å sette momskompensasjonsordningen opp mot skattefradrag. Dette er etter vårt syn to isolerte saker. Full momskompensasjon er naturligvis etterlengtet og positivt, og kampen frem dit har vært lang. Men flere av våre medlemmer rapporterer at regnestykket går i minus dersom skattefradraget reduseres.

Skattefradragsordningen stimulerer private givere. Inntektene fra private givere er på hele 44% i henhold til SSB. Disse inntektene gir ideelle organisasjoner mer finansiell selvstendighet. Økte inntekter fra gaver stimulerer kjerneaktivitetene, og gir økt handlefrihet til å arbeide for organisasjonenes formål. Samtidig er dette midler som kan brukes til utvikling og innovasjon, eksempelvis for å følge med i den digitale utviklingen i samfunnet.

Tallenes tale er klar; både private- og næringslivsgaver har økt kraftig etter innføringen av skattefradrag. Det har også vært tverrpolitisk enighet om at dette er noe som fungerer siden vedtak på innføring i 1999.

Vi har bedt Stortinget om å revurdere og tenke på samfunnseffekten. For dette er ikke god omfordelingspolitikk. Tvert imot – her rammer regjeringen de aller svakeste og de uten stemme i samfunnsdebatten. Det er de gode formålene som vil rammes med denne endringen – ikke de rikeste i samfunnet.

Vi oppfordrer hver enkelt av dere til å protestere på halveringen av skattefradraget. Innspill kan leveres senest mandag 15.11.21 til Familie- og kulturkomiteen.

Løft også gjerne saken i andre kanaler, eksempelvis i sosiale medier.

Vår politiske rådgiver, Frøydis, er tilgjengelig på e-post froydis@fundraisingnorge.no dersom dere har spørsmål, ønsker eller kommentarer. 

Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge.

Les Fundraising Norges innspill om halvering av skattefradraget.

Aktuelt: