Årets frivillige innsamler 2023

Vi gratulerer Kristelig Gymnasium, videregående skole i Oslo og lærer ved skolen, Kristin Elaine Måge Areklett. Skolen har samlet inn til Normisjon.

Victoria Bøe, kommunikasjonsansvarlig i Normisjon tok imot pris for Årets frivillige innsamler på vegne av Kristelig Gymnasium, videregånde skole i Oslo.

Juryens begrunnesle:

Juryen har valgt en verdig vinner som har gjort en formidabel innsats gjennom mange år.

Årets frivillige innsamler er ikke kun en enkeltperson, men har en enkeltperson som primus motor for en gruppe som hvert år samler inn til en viktig hjertesak. 

Gjennom mange år har de samlet inn til ulike organisasjoner og har vist stor oppfinnsomhet og kreativitet i innsamlingen.  De har gjennomført utallige fundraisingsaktiviteter og samlet inn store beløp hvert år.  Gjennom sitt fokus på innsamling og solidaritet med nødstilte i andre deler av verden, viser de sunne verdier og samfunnsengasjement.

I 2022 samlet de inn over 2,4 millioner til prosjektet de støttet.  Det frivillige innsamlingsarbeidet startet i 2005 og innbragte da 894 000 kroner til formålet. I 2008 samlet den inn over en million kroner og fra 2015 har innsamlet beløp hvert år oversteget 2 millioner i kroner. Prisen for Årets frivillige innsamler 2023 går til Kristelige Gymnasium, videregårnde skole i Oslo og lærer, Kristin Elaine Måge Areklett som har samlet inn til Nepalprosjekt i Normisjon.

Se alle vinnere av Årets fundraiser-prisene: