Årets fundraiser-prisene

Hvert år deler vi ut gjeve priser for å feire dyktige og kreative mennesker i bransjen vår. Utdelingen skjer på festmiddagen under den årlige Fundraisingkonferansen.

Vi deler ut priser for årets:

 • Fundraiser (profesjonell)
 • Frivillige innsamler
 • Kampanje

I tillegg kan juryen for årets profesjonelle innsamler og årets frivillige innsamler velge å utdele en Juryens spesialpris dersom de ønsker det.

Prisene Årets fundraiser, Årets frivillige innsamler og Årets kampanje deles ut på bakgrunn av arbeid utført foregående år.

Fristen for å nominere til 2024-prisene var 11. januar.

Årets fundraiser

Prisen for Årets fundraiser går til en person som har utmerket seg i sitt arbeid. Personen skal ha bidratt til organisasjonens suksess med fundraising, eller ha bidratt til å styrke finansieringen gjennom private gaver, tilskudd, næringslivsavtaler eller lignende. Juryen bedømmer personens resultater sett i sammenheng med strategien som ble lagt.

Juryen bedømmer etter disse kriteriene:

 • Profesjonell fundraiser: personen må være ansatt i en organisasjon.
 • Solid resultatoppnåelse: det må vises til økning innen et område sett i sammenheng med overordnet målsetting. Det kan eksempelvis være prosentvis økning i fastgivere, nyrekruttering eller inntekter. Næringslivsavtaler inngår også i dette kriteriet.
 • Utvikling og/eller nyskapning: personen kan f.eks. ha bygget opp noe stort og/eller nytt og/eller annerledes i egen organisasjon.
 • Overføringsverdi til andre organisasjoner / bransjekollegaer
 • «Det lille ekstra»: annen relevant informasjon som begrunner hvorfor din kandidat burde vinne prisen.

Juryen består av de tre siste vinnerne av prisen, en representant fra styret i Fundraising Norge og en representant fra arbeidsgruppen som jobber med konferansen.

Prisen ble første gang delt ut i 2014.

Vinnere

Årets frivillige innsamler

Årets frivillige innsamler er en person, gruppe, bedrift eller annet som har gjort en ekstraordinær innsats for en organisasjon eller sak.

Dette er personer som ikke jobber som profesjonelle innsamlere, men som har brukt sitt engasjement til å samle inn penger slik at organisasjonen kan nå sine mål. Den / de nominerte kan ikke være ansatt i eller motta lønn fra organisasjonen.

På Fundraisingkonferansen tar den tilgodesette organisasjonen imot prisen på vegne av innsamleren og gir prisen videre.

Juryen vurderer etter disse kriteriene:

 • Innsamlingen skal ha foregått året før
 • Resultater
 • Innsats og aktiviteter
 • Annen relevant informasjon

Juryen for Årets fundraiser kårer også Årets frivillige innsamler. 

Prisen ble første gang delt ut i 2019.

Vinnere

Årets kampanje

Prisen for Årets kampanje deles ut til en ren innsamlingskampanje, et enkeltstående tiltak eller en integrert kampanje. Oppmerksomhetskampanjer uten innsamlingsmål vurderes ikke. Kampanjen må ha gått i foregående år.

Prisen for Årets kampanje deles ut etter disse kriteriene:

 • Kampanjen skal ha gått året før
 • En innsamlingskampanje – ikke «bare» en oppmerksomhetskampanje. Kan også være enkeltstående tiltak, eller integrert kampanje med flere kanaler og virkemidler etc.
 • Organisasjonen skal selv ha satt i gang kampanjen, eller tatt grep om et eksternt initiativ (ved sistnevnte må organisasjonen vise til betydelig verdiøkning av initiativet). Enkeltstående eksternt initierte peer-to-peer kampanjer kan ikke nomineres.  
 • Strategi, formål og målgruppe
 • Resultatoppnåelse og effekt

Juryen består av de to siste års vinnere, en representant fra et byrå, en representant fra styret i Fundraising Norge og en representant fra arbeidsgruppen som jobber med konferansen. 

Vinnere

Juryens spesialpris

Juryen som kårer Årets fundraiser kan velge å dele ut en spesialpris. Denne prisen er i «åpen klasse», og kan eksempelvis være noen som har gjort en ekstraordinær innsats for bransjen, vært uselvisk eller som har jobbet for bransjens beste.  

Prisen ble for første gang delt ut i 2020.

Vinnere