Årets fundraiser 2023

June Alexandersen i MS-forbundet mottok prisen for Årets fundraiser 2023.

Vi gratulerer June Alexandersen, giver- og innsamlingsrådgiver i MS-forbundet, med tittelen Årets fundraiser 2023.

Juryens begrunnelse:

Årets Fundraiser er en person som har lært seg fundraisingsfaget på kort tid.  Personen har gått fra å være en novise i faget til å bli en ekspert på få år, noe som er blitt lagt merke til både eksternt og selvsagt internt.  Vedkommende har da også blitt nominert to ganger til prisen i år. Gjennom å utforme og implementere en fundraisingsstrategi for sin organisasjon og deretter vært utfører av fundraiserarbeidet har vedkommende bidratt til formidabel økning av organisasjonenes innsamlingsresultater.

Hen har implementert nytt crm-system, fått plass fast giver-ordning, rekruttert hundrevis av nye faste givere, laget lojalitets- og giverservice-systemer – for å nevne noe.

Årets fundrasier jobber hardt og systematisk for å samle inn penger til organisasjonen hen jobber for.  Hen lykkes i arbeidet ved å sette faglig funderete ambisjoner.  Årets fundraiser har først dratt én organisasjon gjennom implementering av en hel fundraisignstrategi, og er nå i ferd med å gjøre det samme for organisasjon nummer to. Prisen for Årets fundraiser går til June Alexanderesen i MS-forbundet.