Årets kampanje 2022

Julegryta ble Årets kampanje 2022. Vi gratulerer Frelsesarmeen!

Fire ansatte i Frelsesarmeen som tok imot prisen for Årets kampanje 2022.

Juryens begrunnelse:

Koronaåret 2020 var et krevende år for mange organisasjoner. Samtidig ga dette en mulighet for nye kampanjeelementer og for å teste nye konsepter.

Årets kampanje kan vise til en godt dokumentert kanalstrategi og evnen til å tenke nytt.

Organisasjonen fikk til en formidabel økning i resultatene, til tross for koronasituasjonen som gjorde det vanskelig å drive kampanjen slik den tradisjonelt gjennomføres.

Tradisjonen tro, leter mange nordmenn etter organisasjonens kjennemerke ved juletider hvert år. 2020 gjorde det ekstra vanskelig å nå ut til målgruppen, da vi alle måtte være hjemme og frivilligheten ble satt på pause.

Likevel evnet Årets kampanje å snu en 120 år gammel tradisjon. Vi i juryen er imponert over hvordan organisasjonen har klart å fornye seg i et krevende år. I tillegg til gode resultater på inntekter, har Årets kampanje også hatt en økning i medieoppslag som har fremmet organisasjonens arbeid.

Årets kampanje 2022 går til Julegryta av Frelsesarmeen.

Se alle vinnerne av Årets fundraiser-prisene.