Årets kampanje 2020

Vi gratulerer Stine Sofie Stiftelse med prisen Årtes kampanje 2020 for kampanjen Om 10 sekunder.

Juryens begrunnelse:

Årets kampanje er et resultat av effektivt innsamlingsarbeid og kan vise til svært gode resultater. Det visuelle inntrykket i kampanjen er enkelt, men effektfullt. Det viser at godt fundraisingarbeid først og fremst handler om godt håndverk, og ikke nødvendigvis om påkostede reklamefilmer.

Kampanjen er direkte, noe som får giverne til å forstå alvoret. Kommunikasjonen er svært effektiv og får oss umiddelbart til å oppfatte budskapet. Selv om man ikke er i samme situasjon selv, treffer denne oss midt i hjertet. 

Organisasjonen har funnet et konsept som fungerer godt over tid, og som ikke er preget av aktualitet. Vi er svært imponert over at denne kampanjen har doblet målene sine. Kampanjen hadde gode motstandere i nomineringsrunden, men utmerket seg raskt som en toppkandidat. Det er stor enighet i juryen om at dette er beste bidrag. I tillegg fikk denne kampanjen flest stemmer av publikum på Facebook.

Vinner av årets kampanje 2020 er Om 10 sekunder av Stine Sofie Stiftelse.