Juryens spesialpris 2020

Vi gratulerer feltvervingutvalget i Norges Innsamlingsråd med prisen Juryens spesialpris 2020!

Fra venstre: Karl Magnus Rohde-Næss, Harry Aass, Emil Tellåsen, Tor Ivar Henriksen, Bruno Machado.

Juryens begrunnelse:

Juryen ønsker å gi en ekstra oppmerksomhet i år til en gruppe som har skilt seg ut. Gruppen har arbeidet på spreng denne våren for å sikre en viktig inntektskilde i bransjen.

Gruppen har vist et særs godt eksempel på hvordan man kan arbeide på kryss av organisasjoner. Med sine daglige møter har de gjort justeringer underveis og tilpasset seg et skiftende marked. Alt for å sikre at denne inntektskanalen kunne fungere godt i en usikker hverdag preget av pandemi.

Resultatet av arbeidet ble så godt at internasjonale kolleger har bedt om veiledning. I tillegg har gruppen utmerket seg og allerede vært med på webinarer for å dele av sin kunnskap.

Juryens spesialpris går til feltvervingutvalget i Norges Innsamlingsråd for å ha utarbeidet en Nasjonal veileder for feltverving under pandemi i Norge. Utvalgsmedlemmene består av:

  • Karl Magnus Rohde-Næss, i Stiftelsen Norsk Luftambulanse
  • Emil Tellåsen, i Norges Røde Kors
  • Harry Aas, i Norges Blindeforbund
  • Bruno Machado, i Leger uten Grenser
  • Tor Ivar Henriksen, i Unicef Norge

Juryen vil si tusen takk for det arbeidet som utvalget har gjort på vegne av hele bransjen.