Årets fundraiser 2024

Vi gratulerer Adelheid Brigitte Sæther, marked- og innsamlingssjef i Frelsesarmeen, med tittelen Årets fundraiser 2024.

Adelheid Brigitte Sæther, markeds- og innsamlingssjef i Frelsesarmeen, vant prisen for Årets fundraiser 2024.
Adelheid Brigitte Sæther, markeds- og innsamlingssjef i Frelsesarmeen, vant prisen for Årets fundraiser 2024.

Juryens begrunnelse:

Den nominerte kan vise til enestående arbeid i sin organisasjon. Hen har snudd tankegangen om fundraising innad i organisasjonen, fått i gang tverrfaglige samarbeid og fått inn analyse som et viktig verktøy i fundraisingsarbeidet. Hele organisasjonen er nå involvert i fundraisingsarbeidet, og hen har skapt et miljø mange vil være en del av.

Mest av alt er juryen imponert over resultatene. For resultater, det kan personen vise til. Fra 2019 og frem til i dag, kan kandidaten vise til resultater som:

  • 551 prosent økning i presseklipp
  • En økning i innsamlede midler med 75 prosent etter mange år med stabile tall
  • Median gavebeløp har økt med 250 prosent, fra 100 til 350 kroner
  • Redusert ledetiden på utdeling av midler til brukere med 6-9 måneder til 1 måned

I tillegg har hen vært en pådriver for strategisk bruk av CRM som et verktøy, samt driverundersøkelser. Gjennom dette arbeidet har hen satt prognoser, sikret at de innsamlede midlene telles raskere, og lagt til rette for en god oversikt og innsatsdrevet fordeling av midlene.

Personen beskrives av kollegaer som et fyrverkeri, med handlingskraft og evnen til å inkludere, skape entusiasme og inspirere. Hen har stor arbeidskraft, holder et høyt tempo og er svak for utfordringer. På denne måten går personen opp nye spor for organisasjonen.

Vinneren av Årets fundraiser 2024 er Adelheid Brigitte Sæther, markeds- og innsamlingssjef i Frelsesarmeen.

Se også:

Se alle vinnere av fundraiser-prisene.