Juryens spesialpris 2024

Vi gratulerer TV-aksjonen NRK med Juryens spesialpris 2024.

Ansatte fra TV-aksjonen NRK tok imot Juryens spesialpris 2024.
Fra venstre: Nina Larsen, Markus Sjølie og Shamaila Marita Lein.

Juryens begrunnelse:

Kandidaten har gjort et godt stykke arbeid når det kommer til å forme folks holdninger til det å støtte organisasjoner. For mange er møtet med kandidaten deres alle første møtet med det å gi.

Med sin styrke og sin bredde, har kandidaten banket på mange dører. Faktisk har kandidaten det hvert år som mål å banke på alle dørene i landet.

Med sin enestående posisjon i Norge (og verden), har kandidaten brøytet vei for resten av bransjen. Kandidaten samler ikke bare inn penger, men sprer også informasjon om viktige saker og endrer publikums holdninger.

«Årets viktigste søndagstur» er blitt et kjent begrep, og har pågått hvert år siden oktober 1974. Kandidaten fyller 50 år i år, og juryen ønsker lykke til på de neste 50.

Juryens spesialpris 2024 går til TV-aksjonen NRK.

Se også:

Se alle vinnere av fundraiser-prisene.