Årets fundraiser 2014

Prisen for årets fundraiser 2014 gikk til Leif Wien Jensen i Norges Blindeforbund. Vi gratulerer!

Juryens begrunnelse:

Leif jobber i Blindeforbundet, og er en erfaren innsamler som har et velutviklet kremmerinstinkt, kombinert med respekt for giverne og den fintfølelse som skal til når man representerer en frivillig organisasjon. Gjennom systematisk arbeid gjennom mange år har han bygget opp en innsamlingsorganisasjon av internasjonal klasse og som bare få andre i Norge kan matche.