Juryens spesialpris 2022

På Fundraisingkonferansen 5. mai fikk Leif Wien Jensen i Norges Blindeforbund Juryens spesialpris for sitt engasjement i bransjen.

Leif Wien Jensen i Norges Blindeforbund. Har står med en blomsterbukett og et diplom for prisen Juryens spesialpris.
Leif Wien Jensen mottok Juryens spesialpris for sitt engasjement for hele innsamlingsbransjen.

Juryens begrunnelse:

Juryen ønsker å gi en pris til en person som strekker seg langt for bransjen. «Nei» vet hen sjelden hva betyr, både for hele innsamlingsbransjen, men også for organisasjonen han jobber for.

Personen har vært opptatt av givernes rettigheter og at vi ikke skal ødelegge markedet. I tillegg har personen representert bransjen på Stortinget og vært en viktig pådriver for at vi skal kunne kontakte giverne etter at de har gitt en gave.

Mange i bransjen ser opp til personen og snakker om hen i rosende ordlag. Personen har gitt mye av sin tid til å spille andre gode, og deler villig av sin kunnskap i flere av Fundraising Norge sine fora.

I tillegg til å være en god bransjekollega, er personen en viktigste viktig ressursperson for administrasjonen i Fundraising Norge. Hen har bidratt med sin tid, kompetanse og erfaring. Alt for at det faglige og etiske nivået på fundraisingarbeid skal være på øverste nivå i Norge.

Juryen kan ikke få fullrost personen nok og skulle gjerne gitt ut dette som en hederspris. Juryens spesialpris 2022 går til Leif Wien Jensen i Norges Blindeforbund.

Se alle vinnere av Årets fundraiser-priser.