Digitale kurs – Digital Norway

Sammen med Digital Norway legger Fundraising Norge til rette for kompetanseheving til medlemmer i Fundraising Norge.

Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge og Liv Dingsør, direktør i Digital Norway

Fundraising Norge legger til rette for digitalt kompetanseløft sammen med Digital Norway. Fremover blir det helt avgjørende å følge med i den digitale timen. På lik linje med næringslivet trenger ideell sektor å få kunnskap om digital utvikling.

Bli med på det digitale kompetanseløftet! Lær mer om teknologi og digitale verktøy.

Vi håper du vil benytte kurstilbudet gjennom Digital Norway – og på den måten bli en enda bedre fundraiser.