Bli med på det digitale kompetanseløftet! Lær mer om teknologi og digitale verktøy.

Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge og Liv Dingsør, direktør i Digital Norway

Fundraising Norge har lagt til rette for enkel tilgang på nettbasert kompetanseløft for sine medlemmer. Gjennom Digital Norway vil vi sikre deg oppdatert kunnskap. På nettsiden til Digital Norway kan du ta kurs hvor du lærer deg noe om ny teknologi og digitale verktøy. Du lærer også hvordan dette kan hjelpe deg i din arbeidshverdag som fundraiser.

Fremover blir det helt avgjørende å følge med i den digitale timen. Det beste er at du kan ta kurs når det passer inn i din hverdag. Noen kurs er korte introduksjonsmoduler, andre er mer omfattende og merket som veivisere. De aller fleste er gratis, men det er også noen som har en deltakeravgift. 

Her er en oversikt over de mest populære kursene til Digital Norway:

  1. Fokus i praksis: Ta kontroll over tiden, varsler og gjøremål.
  2. Bærekraft & digitalisering.
  3. Kunstig intelligens på arbeidsplassen: Etikk, ansvar og verdiskaping.
  4. Innføring i GDPR.
  5. Hvordan bruke generativ kunstig intelligens?
  6. Digital markedsføring.

Vi håper du vil benytte kurstilbudet gjennom Digital Norway – og på den måten bli en enda bedre fundraiser.

Lykke til!