Bli med på det digitale kompetanseløftet! Lær mer om teknologi og digitale verktøy.

Fundraising Norge har inngått samarbeid med Digital Norway for å sikre deg oppdatert kunnskap. Vi ønsker å tilrettelegge slik at du enkelt kan få tilgang på ny kunnskap. På siden til Digital Norway kan du ta kurs hvor du lærer deg noe om ny teknologi og digitale verktøy. Du lærer også hvordan dette kan hjelpe deg i din hverdag.

Fremover blir det helt avgjørende å følge med i den digitale timen. Det beste er at du kan ta kurs når det passer inn i din hverdag. Noen kurs er korte introduksjonsmoduler, andre er mer omfattende og merket som veivisere. De aller fleste er gratis, men det er også noen som har en deltakeravgift. 

Vi håper du vil benytte kurstilbudet gjennom Digital Norway – og på den måten bli en enda bedre fundraiser.

Lykke til!