Fundraising Norge på Arendalsuka 2023

Fundraising Norge deltar på Arendalsuka i uke 33, både som arrangør og medvirkende.

På Arendalsuka i år skal Fundraising Norge sette digitalisering og innovasjon i frivillig sektor og fremtidig finansiering av sektoren på agendaen. Dette gleder jeg meg til, sier generalsekretær Siri Nodland.

Program:

16.august: Er frivilligheten egentlig fri?

Tid: 12.00 – 13.00
Sted: Frelsesarmeen, Vestre gate 13-15

Vi ønsker velkommen til paneldebatt med inviterte deltagere fra ideell sektor og politikere fra familie- og kulturkomiteen. Hvordan kan vi sammen sikre finansiering til utvikling av frivillige og ideelle organisasjoner fremover? Dag Terje Solvang, generalsekretær i DNT vil lede debatten.

I panelet stiller generalsekretær i Fundraising Norge, Siri Nodland som får besøk av Turid Kristensen (H), Åse Kristin Ask Bakke (AP), Kristine Jørstad Bock (Frelsesarmeen) og Anna Hareid (Norsk Industriarbeidermuseeum)

Norske frivillige og ideelle organisasjoner er stadig mer avhengig av å drive egen innsamlingsaktivitet for å levere sine tjenester til storsamfunnet. Hvordan kan frivilligheten og politikerne samarbeide for å styrke alle frivillige initativer over hele landet, i alle norske fylker og kommuner?

Lenke til programmet

17. august: Innovasjon og digitalisering – Frivillighet for fremtiden

Tid: 10.00 -11.00
Sted: Frelsesarmeen, Vestre gate 13-15

Innovasjon og nyskaping krever frie midler, noe det er svært begrenset med i ideelle og frivillig organisasjoner. På bakgrunn av dette ønsker vi å invitere til en samtale om hvordan vi kan sikre innovasjon og digitalisering for frivillig sektor. Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge er ordstyrer.

Det offentlige har opprettet flere muligheter til å søke om midler til digitalisering. Mange av disse mulighetene er stengt for frivillig og ideell sektor. Manglende digitale løsninger er et hinder for effektiv drift av norske organisasjoner og påfører organisasjonenene betydelig med unødvendig administrasjon. Oppdaterte digitale løsninger er essensielt for å kunne drive mer med formål og mindre med administrasjon.

Lenke til programmet

15. august: Frivillighetsfesten som startet frivillighetsfesten, Frivillighetens år 2022

Tid: 14.30 -15.30
Sted: Frivillighetsteltet

Når alle bidrar med det de er best til blir festen bra! Møt kulturministeren, en lokalavisredaktør, organisasjoner og en frivilligsentral. Vi presenterer resultater fra Frivillighetens år 2022 og spør: Hvor ofte trenger vi et Frivillighetens år? 

Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge er invitert med som medvirkende til å svare på spørsmålet.

Lenke til programmet

Kontaktperson:

Kontakt Lars Dahlgren dersom du har spørsmål til Fundraising Norges deltagelse på Arendalsuka.

Les også: