Juleaksjoner 2022 – Hvordan har det gått?

Den svekkede kjøpekraften gjorde at forventningene til fjorårets juleaksjoner var dempet ved inngangen til desember. Hvordan gikk det med fjorårets juleaksjoner? En enkel undersøkelse nylig gjort i bransjen viser svært positive resultater.

Bakgrunn for undersøkelsen

I forkant av julekampanjene for 2022 var det knyttet stor spenning til givergleden. Mange nordmenn opplevde å få det tøffere økonomisk i løpet av høsten med svært høye inflasjonstall som toppet seg i oktober 2022. Den svekkede kjøpekraften gjorde at forventningene til fjorårets juleaksjoner var dempet ved inngangen til desember.

Vi i administrasjonen til Fundraising Norge var derfor spent på resultatene til de ulike juleaksjonene og ønsket oss en oversikt ved å undersøke med medlemmene. Vår enkle undersøkelse er ikke uttømmende, men vi tillater oss en sniktitt på de overordnende resultatene av fjorårets julekampanjer.

Fundraising Norge har spurt et utvalg av medlemmene om hvordan aksjonen i 2022 gikk sammenlignet med 2021. Dette ønsker vi å fortsette å gjøre hver januar fremover og er veldig takknemlig for tilliten organisasjonen viser oss ved å dele. Resultatene varierer naturlig nok mye fra organisasjon til organisasjon. Enkelte organisasjoner har sterkere tradisjoner for juleaksjoner enn andre, og organisasjonens generelle størrelse er også av stor betydningen for evnen til å føre en innbringende juleaksjon.

Flere organisasjoner kan vise til rekordår

Frelsesarmeen kunne allerede 2. juledag feire rekord før juleaksjonen var avsluttet. Frelsesarmeens Julegryte feirer 122 år og er mer relevant og inntektsbringende enn noensinne. Tallene Fundraising Norge har fått tilgang på viser en 35% økning i innsamlede midler til Julegryta. Også andre organisasjoners juleaksjoner har vært svært vellykket. Mercy ships Norge har opplevd en 44% vekst i fjorårets juleaksjon. Både Mercy Ships Norge og Frelsesarmeen er kun enkeltstående eksempler, men de er ikke alene om å ha gjennomført en svært innbringene aksjon. Dette kommer godt frem når resultatene ses på et overordnet nivå.  

Gjennomsnittlig økning i bransjen

Samlet sett for de organisasjonene vi har fått resultatene til har gjennomsnittlig inntjening vært på omtrent 17,4 millioner kroner. Dette er en økning på omtrent 3,6 millioner kroner fra 2021. Svakheten ved å bruke gjennomsnitt er at enkelte store aksjoner trekker gjennomsnittet kraftig opp. Median til de ulike resultatene gir derfor et mer ærlig bilde. Medianen viser at majoriteten av juleaksjonene har samlet inn omtrent 7,3 millioner kroner. De fleste har opplevd en økning på omtrent 650.000 fra 2021 til 2022.

Prosentvis vekst er en annen metode for å håndtere utfordringene knyttet til ulik størrelsesorden blant juleaksjonene. I gjennomsnitt har julekampanjer økt inntjeningen med 12% sammenlignet med 2021. Justert for inflasjon utgjør dette en realvekst på hele 4%. Juleaksjonene for 2022 må derfor omtales som en kjempe suksess og gir optimisme i en tid hvor mange nordmenn opplever å få dårligere økonomiske vilkår og reallønnsnedgang.  

Se også: