Kunstig intelligens og fundraising: hva er utfordringene?

Atferdsnormutvalget i Fundraising Norge skal se på hvilke etiske utfordringer som kan dukke opp når kunstig intelligens blir brukt i fundraisingarbeidet. Utvalget ønsker innspill fra medlemmene før arbeidet går i gang.

Atferdsnormutvalgets leder, Leif Wien Jensen, vil ha dine innspill om bruk av KI i fundraisingarbeidet.
Atferdsnormutvalgets leder, Leif Wien Jensen, vil ha dine innspill om bruk av KI i fundraisingarbeidet.

Veileder for etisk bruk av kunstig intelligens

Kunstig intelligens har et stort potensial til å gjøre fundraisingarbeidet mer effektivt. Samtidig dukker det opp etiske dilemmaer når flere deler av arbeidet gjøres gjennom maskinlæring.

Arbeidsutvalget for etikk og atferdsnorm har gjennom årene laget flere etiske rammeverk for god innsamlingsskikk. Det mest kjente er Norsk atferdsnorm: Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger som setter standarden for hvordan organisasjoner skal drive inntektsbringende arbeid og samtidig utøve godt personvern overfor sine støttespillere.

Nå skal utvalget se på hvilke utfordringer som kan dukke opp ved bruk av kunstig intelligens i fundraisingarbeid, og ber medlemmer av Fundraising Norge om å komme med innspill.

Leif Wien Jensen nevner noen eksempler:

  • Noen organisasjoner er gang med å bruke kunstig intelligens til dataanalyser og giverprofilering som for eksempel identifiserer givere som bør motta ulike henvendelser. Er det spesielle problemer rundt dette som ikke fanges opp av personvern-reglene vi allerede har?
  • Flere bruker KI til å få en mengde forslag og ideer til tekster, artikler og slagord. Er dette uproblematisk så lenge mennesker overvåker og sikrer kvalitet?
  • Hvilken veiledning bør vi gi om bruk av KI-genererte fotos og video?
  • Hvordan sikre kvalitet, empati og autentisitet ved bruk av chatbots og virtuelle assistenter for å svare på spørsmål fra givere?

Basert på innspill inn til utvalget vil det også settes opp et medlemsmøte hvor de ulike temaene tas opp.

– Det er nyttig å få innspill i forkant av et medlemsmøte slik at vi vet hvor skoen trykker. Jeg oppfordrer medlemmene til å dele sine tanker med oss slik at vi får et så bredt diskusjonsgrunnlag som mulig, avslutter Wien Jensen.

Hvilke utfordringer ser du?

Her kan du melde inn dine innspill.

Frist tirsdag 14. november 2023.

Se også: