Fundraising Norges medlemmer øker 5 prosent mer enn resten av sektoren

– En sterk bekreftelse på at kompetanseheving, etikk og kvalitetskontroll i fundraisingarbeidet virker, sier generalsekretær Siri Nodland.

Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge, er stolt over at medlemmer tjener fem prosent mer enn resten av sektoren.

Data Factory har hentet ut regnskapstall for 2022 i Brønnøysundregistrene. For organisasjoner som er godkjent for skattefradrag, har inntektene i det totale markedet økt med åtte prosent fra 2021 til 2022, med henholdsvis 47,8 milliarder til 51,8 milliarder.

Inntektene til medlemmer av Fundraising Norge viser imidlertid en vekst på 13 prosent i samme periode, der inntjeningen var på 26,3 milliarder kroner i 2022 mot 23,3 milliarder kroner i 2021.

Medlemmer av Fundraising Norge tjener fem prosent mer enn andre organisasjoner.

– Dette er fantastiske tall, og det viser at vårt arbeid nytter, sier Siri Nodland.

Økt deltakelse og stort engasjement  

I 2022 deltok over 1100 personer på arrangement i regi av Fundraising Norge.

– Aldri før har vi hatt så mange deltakere på våre arrangement. Kombinasjonen av kompetansepåfyll, erfaringsdeling og etisk fundraisingarbeid gir imponerende resultater. Dette til tross for at 2022 var langt ifra et normalår, sier hun.

I tillegg deltar omtrent 60 personer aktivt hver måned i ulike arbeidsutvalg. Mye av arbeidet som gjøre her blir presentert i fagprogrammet eller resulterer i felles kampanjer og initiativ. Medlemmenes frivillige innsats i arbeidsutvalgene er en uvurderlig ressurs for fellesskapet i Fundraising Norge.

– Utvalgene jobber for alles beste og med temaer som medlemmene er opptatt av. Uten denne frivillige innsatsen ser jeg ikke at vi hadde oppnådd samme resultat, sier generalsekretæren.

Les også: