Sammen om et sensitivt tema

Som leder av arveutvalget er jeg stolt av å være med inn i den tredje årlige felleskampanjen på tematikken arv og testament, bestående av hele 41 norske organisasjoner. Dette er det største fellesløftet som noen gang er gjort i regi av Norges Innsamlingsråd.

Tekst av Solfrid Bøe, leder for Arveutvalget og Fundraiser i Redningsselskapet

Arv og testament et kjærkomment tilskudd for organisasjoner, men også et sensitivt tema. Erfaringsmessig er det vanskelig for organisasjoner å gå ut med slike kampanjer på egenhånd. En felles holdningskampanje bidrar til å normalisere det å gi en gave i sitt testament. Når vi står i samlet flokk er også pressen mindre negative.

Med årets kampanje ønsker vi å oppnå synlighet, der målet er å bygge kjennskap til testamentariske gaver og testamentarisk frihet. På lang sikt håper vi at kampanjen bidrar til at flere skriver testament og setter av en sum til sin hjertesak. Det er derfor viktig at vi står sammen som bransje for å bygge opp kunnskapen i den norske befolkning.

Det har til tider vært krevende å drive prosessen fremover da organisasjonene har ganske ulik tilnærming til kampanjer med tanke på bildebruk, ordvalg, logobruk, mangel på caser, hvor, når, hva og hvordan. Men med god støtte i hverandre og lærdom fra andre land i Europa er vi på rett vei. Vi ligger «bare» 20 år etter. Dette er ikke noen quick fix. Man kan ikke forvente å få hverken leads eller testamenter de første årene. Her kreves tålmodighet, og sammen bygger vi stein på stein.

Jeg ønsker å avslutte med en oppfordring til alle dere som jobber med testamentariske gaver. Gjør øvelsen med å skrive ditt eget testament og snakk med de nærmeste om det. Det kan bli den fineste samtalen du har hatt på lenge. Få tips til den gode samtalen på www.detgodetestament.no.

Jeg håper alle er med på å like og dele kampanjen når den kommer ut 31. august.

Fakta om arv og testamentariske gaver

  • Kun 10 prosent av nordmenn skriver testamente. Av disse er det 4 prosent som gir en testamentarisk gave til en organisasjon. Dette utgjør 0,4 prosent av befolkningen
  • Ca 75 milliarder kroner bytter hender mellom generasjoner fra år til år. Dette utgjør under 500 millioner til gode formål
  • Grunner til at man ikke skriver testament er: føler ikke behov, tror staten ordner opp, synes det er for tidlig, vil ikke tenke på det
  • Dersom man ikke har arvinger og ikke skriver testament, vil arven gå til Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner. Altså pengene går til et godt formål
  • Testamentariske gaver er den fundraisingmetoden der man får mest igjen for «investeringen»
  • Kunnskap om arveregler og testamentarisk frihet, må bygges opp i Norge

Arbeidsutvalget består i år av fundraisere og representanter fra Redningsselskapet, Blå Kors, Kreftforeningen, Dyrebeskyttelsen, Frelsesarmeen og Blindeforbundet, samt Advokatfirmaet Kvale og Høyskolen Kristiania. 

Les mer om arvekampanjen: