Trenger organisasjoner til piloter

I 2021 presenterte Fundraising Norge i samarbeid med ProFundo «Norsk standard for fundraising». Dette er standard måleindikatorer, som har som mål å gi organisasjoner verktøyene for å måle egen prestasjon, og muligheten for å sammenligne seg med andre.

Tekst: Lars Dahlgren, politisk rådgiver i Fundraising Norge.

–  Dette er for oss et godt eksempel på hvordan leverandørmedlemmene våre aktivt bidrar til å profesjonalisere bransjen, sier Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge.

Et utvidet innsiktsutvalg ser på mulighetene for å lage et datanalyseverktøy for hele bransjen. Tanken er å lage et verktøy som er plattformuavhengig. Det vil si at alle organisasjoner, uavhengig av hvilket crm-system de benytter seg av, skal kunne tegne et abonnement og gjennom dette få tilgang til bransjedata.

En forutsetning for å være med er at organisasjonene selv deler data. All data vil sikres gjennom databehandleravtaler og GDPR.

Trenger frivillige piloter

ProFundo har utviklet verktøyet Fundraising Monitor. Denne modulen er allerede tilgjengelig for ProFundo sine kunder og har bevist at det er mulig å utvikle et benchmarkingsystem for flere organisasjoner på tvers av ulike operative felt.

Trude Håskjold, leder for innsiktsutvalget I Fundraising Norge, oppfordrer organisasjoner som ønsker å teste ut Fundraising Monitor til å melde seg.
Trude Håskjold ber organisasjoner melde seg som testbrukere for Fundraising Monitor.

I den videre utviklingen er målet å undersøke hvor vidt det er mulig å lage et benchmarkingsystem på tvers av ulike CRM-er. Fundraising Norge har stor tro på, men for å lykkes trengs det piloterorganisasjoner som våger å gå først.

Trude Håskjold, leder for innsiktsutvalget, oppfordrer medlemmer av Fundraising Norge som er nysgjerrige til å ta kontakt;

–  Prosjektet vil kreve ressurser fra både CRM-avdelingen, men også fra den respektive CRM-leverandør. Det er derfor viktig at en pilot forankrer ønsket om deltakelse godt, sier Håskjold.

Markedsledende innovasjon i Norge og verden

Samme år som norsk standard for fundraising ble introdusert, startet også innsiktsutvalget sitt arbeid. Innsiktsutvalget arbeider med tre hovedoppgaver; forenkling av rapportering, hovedtall knyttet til den enkelte giver og utviklingen av fundraisingmarkedet over tid.

– Innsiktsutvalget ser på dette som et verdifullt verktøy som vil tilgjengeliggjøre markedsdata på en effektiv og trygg måte, sier Håskjold.

Hun legger til at;

– Dette vil på mange måter forenkle hvordan bransjen samler inn og bruker data. Rapportering blir enklere siden datadelingen vil gå automatisk, og det bidrar til å etablere hovedindikatorene fra standarden på en slik måte at vi kan følge markedet fra måned til måned, over tid.

Fundraising Norge sin motivasjon

Fundraising Norge får ofte henvendelser fra medlemmer, journalister, politikere og offentlig forvaltning om hvordan givergleden i Norge har utviklet seg. Særlig det siste året har det vært stor interesse for endringer i givergleden ettersom mange nordmenn opplever å ha fått det økonomisk trangere.

Endringen i skattefradragsordningen også ført til mange spørsmål om medlemmene merker en nedgang i antall gaver og mengden gitt.

– Fundraising Monitor gir oss et unikt verktøy hvor vi hver måned kan hente ut sanntidsdata om det norske givermarkedet. Dette gir helt andre muligheter for å drive politisk påvirkning og kunne ha kontakt med offentlige myndigheter, sier Nodland.

Kan gi bedre forskning på fundraising

Institutt for samfunnsforskning ønsker å forske på ideell og frivillig sektor, spesielt innen tematikken fundraising og giverglede. Et hinder har vært at datagrunnlaget ikke har vært tilstrekkelig.

Svein Åge Johanson i ProFundo er en av gründerne av Fundraising Monitor.
Svein Åge Johanson har jobbet med Fundraising Monitor siden oppstarten.

– Hvis vi klarer å få et godt nok datagrunnlag ved at mange nok organisasjoner deltar, blir dette et nyttig verktøy vi kan dele med Institutt for samfunnsforskning når de trenger datagrunnlag til sin forskning på frivillig og ideell sektor. Vi er stolte av å levere produkter som holder så høy kvalitet at det kan brukes av etablerte forskningsinstitusjoner, Svein Åge Johanson, prosjektleder for Fundraising Monitor i ProFundo.

Et sterkere datagrunnlag vil bidra til å synliggjøre samfunnsverdien bransjen som helhet bidrar med. Mer forskning som tydeliggjør betydningen av frivillig og ideell sektor styrker sektorens posisjon og bidrar samtidig til å profesjonalisere sektoren.

– En mer profesjonalisert bransje vil kunne levere tall og data på egne premisser. Fundraising Monitor setter et eksempel for hvordan data kan gjenbrukes får å gi mer verdi for flere. Dette vil lette organisasjoners arbeid betydelig. Fundraising Norge gleder seg til fortsettelsen av arbeidet og til medlemmene kan ta det i bruk, avslutter Siri Nodland.