Næringslivsamarbeid

Illustrasjonsbilde av to personer som inngår en avtale.

Veileder for næringslivsamarbeid

Vårt næringslivsutvalg har laget en veileder med konkrete punkter for hva en samarbeidskonktrakt bør inneholde. Nederst på siden finner du hvilke skatteregler som gjelder for organisasjoner.

Last ned veilederen i sin helhet (PDF).

Forslag til innhold i en kontrakt:

1. Avtaleparter  

Navn og organisasjonsnummer for partene.  

2. Avtalens bakgrunn og formål 

Beskriver formålet for avtalen og hvilke rettigheter og plikter som skal ligge i samarbeidet. 

3. Aktivitetsbeskrivelse 

En nærmere angivelse av hva samarbeidet skal omfatte. 

4. Aktivitetsplan og samarbeidsmøter 

Partene lager en plan for hvordan aktivitetene skal planlegges og gjennomføres. 

5. Logobruk og synliggjøring av samarbeidet 

En detaljert beskrivelse av hvordan logo og merkenavn kan brukes. 

6. Partenes rettigheter og forpliktelser 

Beskriver hvilke rettigheter og forpliktelser partene har vedrørende bl.a. etiske retningslinjer, underleverandører og pressekontakt. 

7. Økonomi 

Beskriver verdien av avtalen, evt. avgiftspliktig beløp og hva som evt. kan anses som en gave. Videre angis diverse fakturainformasjon. Ved behov kan også informasjon om skatt og fradrag legges i dette punktet. 

8. Avtalens varighet og oppsigelse 

Beskriver avtaleperioden og forhold vedrørende forlengelse eller oppsigelse. 

9. Force Majeure 

Kan være aktuelt, men ikke for alle 

10. Mislighold 

11. Etiske retningslinjer for organisasjonen 

12. Tvister 

13. Kontaktpersoner 

Les også: