NRK TV-aksjonen

NRK TV-aksjonen omtales gjerne som verdens største dugnad. Et enormt apparat av frivillige landet rundt settes i sving. Nesten hver eneste dør i Norge får besøk av en frivillig med en bøsse som samler inn til en viktig sak. I tillegg bidrar bedrifter, kommuner og andre organisasjoner.

Det er NRK TV-aksjonens eget innsamlingsråd som mottar alle søknadene og bestemmer hvilken organisasjon som vil få neste års TV-aksjon.

Søke om NRK TV-aksjonen

For å kunne søke om NRK TV-aksjonen må man være medlem av Innsamlingskontrollen.

Søknadsfrist for påfølgende år er som regel på våren året før. Det er NRKs innsamlingsråd vurderer søknadene. Søknadene vurderes blant annet ut fra hvor klart behovet for formålet er, hvor stor giverglede det vil inspirere i befolkningen, at formålet er bærekraftig og skaper varig forandring.

Du finner mer utfyllende informasjon om formelle krav til søknaden og søknadskriterier som vektlegges på NRK TV-aksjonen sine nettsider.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte rådssekretær Erik Skarrud på epost erik.skarrud@nrk.no eller mobil 95 07 74 14.

Se også: