Arendalsuka: Frivillig og ideell sektors uunnværlige rolle

Bilde av pollen i Arendal med Fundraising Norge sin logo på.

Dato: 14.08.2024
Tid: 11.00 – 12.00
Sted: Frelsesarmeen, Vestre gate 13-15

Sivil sektor bidrar hvert år med fem prosent av Norges BNP. Sektoren sysselsetter 90.000 mennesker og er en stor arbeidsgiver i Norge.

La oss gjøre et tankeeksperiment:

Hvordan ville Norge vært uten frivillig- og sivil sektor? I et tenkt scenario hvor sektoren brått blir borte – er Norge sterkt nok til å kunne håndtere en slik kritisk situasjon?

Forestill deg at frivillige organisasjoner over natten forsvinner fra samfunnsbildet. Hvordan ville det påvirke samfunnet? Hvordan skulle det offentlige håndtere de mange oppgavene og tjenestene som sivil sektor alltid har tatt ansvar for?

Tilhørighet og nettverk, kompetanse og ressurser, erfaring, lokaler og mye mer som berører oss alle i hverdagen. Vil det offentlige ha mulighet til å finansiere alle disse samfunnskritiske tjenestene hver dag? Hva med alle de merverdiene frivilligheten har en helt unik evne til å skape, vil de gå tapt?

Vi vil utfordre partiene til å svare på den økonomiske realiteten. Kan det offentlige, med dagens økonomiske bæreevne, håndtere byrden som vil følge med å overta oppgavene til frivillige og ideelle organisasjoner?

Medvirkende

  • Kåre Rønningen, kommunikasjonssjef, KNIF
  • Siri Nodland, generalsekretær, Fundraising Norge
  • Simen Pedersen, partner, Menon

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Spørsmål til arrangementet? Send en epost til politisk rådgiver, Lars Dahlgren, på lars@fundraisingnorge.no.

Se også:

Alle arrangement hos Fundraising Norge.