Tips for å lykkes med næringslivssamarbeid

I Kreftforeningen er våre næringslivssamarbeid basert på en ambisjon om et partnerskap.

Portrett av Øystein Tamburstuen, spesialrådgiver i Kreftforeningen. Han har på seg hvit skjorte og en pin med Kreftforeningen sin logo.

Tekst: Øystein Tamburstuen, spesialrådgiver aksjoner og næringsliv i Kreftforeningen, og utvalgsmedlem i næringslivsutvalget.

Partnerskapene har ulike nivåer, avhengig av ønsket engasjement og tilgjengelige ressurser. Uansett ambisjonsnivå, er det aller viktigste at begge parter forplikter seg til å bidra til felles verdi og utvikling for begge parter.

Det betyr at vi må sette oss inn i og forstå hverandres mål. Og nå vi jobber etter konkrete mål og evaluerer samarbeidet underveis, sikrer vi at vi sammen oppnår det som er intensjonen med samarbeidet.

Nyttige stikkord å ta med seg i arbeidet

For å legge grunnlaget for et godt samarbeid og en langsiktig og god relasjon, er det noen stikkord som kan være nyttige å ta med seg:

  • Tett dialog; en må hele tiden inkludere hverandre, og snakke om tanker og planer som kan utvikle samarbeidet videre
  • Plan; gjennom planlegging, årshjul, og aktivitetsplaner sikrer vi at vi har en felles plan med konkrete aktiviteter som skal gjennomføres
  • Ressurser og inkludering; hvis begge parter legger nok innsats gjennom allokerte ressurser og inkludering, forplikter vi hverandre inn i samarbeidet.
  • Felles verdier og mål; gjennom å bygge på et felles verdigrunnlag klarer vi også å etablere felles mål som er fundamentert på et genuint ønske fra begge parter om å gjøre samarbeidet til et vinn-vinn prosjekt

Hva ligger i et godt samarbeid?

I bransjen bruker vi ulike formuleringer og definisjoner på både samarbeid og på kampanjearbeid. Jeg tar for meg det vi opplever som viktigst i vårt arbeid.

For eksempel vil omfanget i en informasjonskampanje danne grunnlag for hvor mange ressurser vi skal sette inn for å følge opp på en best mulig måte. Selv i en liten kampanje er det mange mennesker som involveres, og det er samtidig viktig å se det felles målet. Derfor er våre partnere med og bidrar på ulike måter for å dele budskap om forebygging, omsorg og helse, men er først og fremst er de avgjørende for å hjelpe oss med å samle inn penger.

Vi arbeider ut fra en tanke om at alle bedrifter vi har en avtale med, er samarbeidspartnere. Samarbeidspartnere som vi jobber med både når det gjelder fundraising og med kommunikasjon, inn i kampanjearbeid.

Det er spesielt den ekstra rekkevidden for deling av budskap og informasjon til nye målgrupper som er viktige for Kreftforeningen.  Gjennom samarbeidspartnere treffer vi målgrupper som vi ofte ikke når gjennom våre tradisjonelle kanaler. Budskapet må tilpasses målgruppene og det er det ofte samarbeidspartneren som gjør best.

Så spør du deg kanskje – gir slike samarbeid effekt i budskap? Javisst! Vi så at vår kampanje «Menn snakk om det», en kampanje med fokus på menn og kreft, resulterte i en dobling i antall henvendelser fra menn som kontaktet vår rådgivningstjeneste!

Selv om dette ikke er fundraising fikk vi god måloppnåelse mye takket være at våre partnere delte budskapet i sine kommunikasjonskanaler, både internt og eksternt.

Engasjement gir ringvirkninger

Vi snakker også mye med partnerne våre om engasjement hos de ansatte. Grunnen til det, er at partnerne bidrar til deling av budskap om forebygging, omsorg og helse også til ansatte. Dette gir igjen positive ringvirkninger til flere målgrupper enn det Kreftforeningen klarer å nå alene.

Sammen skaper vi utvikling av et langvarig og solid partnerskap, men også engasjement for hele bedriften og ikke bare sponsoravdelingen eller lignende.

Alt dette gjør vi sammen gjennom evaluering og utarbeidelse av årlige aktivitetsplaner, for å kunne favne hele samarbeidet og gjør justeringer og endringer basert på erfaring og utvikling.

Og til slutt, behold rom for spontanitet og innovasjon!

Noen ganger må vi kaste oss rundt for å klare å henge med, men uansett er grunnleggende verdier, planlegging og dialog viktig.

Les også: