Nordisk samarbeid: Sammen er vi smartere

På Nordens dag, 23. mars, arrangerer Fundraising Norge Nordic Fundraising Conference sammen med våre søsterorganisasjoner i Sverige, Danmark og Finland. Konferansen er den første i sitt slag, og det er ikke tilfeldig at den kommer akkurat i år. 

Portrettbilde av Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge. Hun har på seg hvit bluse og står foran et vindu.
Foto: Ingvil Vaale Arnesen.

Felles mentalitet, innstilling og lovgivning  

Frivillighetens år 2022 stopper ikke ved landegrensene for oss. Vi ser en stor vilje til å samhandle i Europa, og opplever at det nordiske samarbeidet er spesielt nyttig da vi deler mentalitet, innstilling og til dels lovgivning. Sammen er vi også en betydelig større bransje, og dermed enda flere som kan lære av hverandre. 

– Vår styrke er at Norden deler en ambisjon om å være verdensledende på omstilling, konkurransekraft og bærekraft. Sammen skal Norden være en foregangsregion internasjonalt og bidra til verdenssamfunnets oppfyllelse av FNs bærekraftsmål, sier nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim (Kilde: Norden.org)

Tvinnereim skisserer her målsetninger som sammenfaller med kjernen av alt vi driver med i ideell sektor. Et viktig ledd i bransjens utvikling er å utveksle erfaringer på tvers av landegrensene. Internasjonalt samarbeid er essensielt for vekst og utvikling. 

Så like, men likevel så forskjellige 

Det nordiske samarbeidet er spesielt interessant for oss, da vi ser at vi er relativt like land, og ofte har felles utfordringer. Samtidig har vi utviklet forskjellige løsninger for selvfinansiering av sektoren. Nettopp derfor er det spesielt givende å sammenligne og lære av hverandre.  

Vi vet at mange av våre medlemmer har relativt små administrasjoner. Å diskutere med en kollega som håndterer de samme utfordringene i et annet nordisk land oppleves ofte forfriskende og nyttig. 

Den økende globaliseringen gjør at vi stadig blir likere, men enn så lenge har de nordiske landene variasjoner i giverkultur som kan gi nye perspektiver på det inntektsskapende arbeidet. 

Stor tillit til hverandre  

Når kriser rammer oss, trekkes vi naturlig til våre nordiske naboer.  

– Det nordiske fellesskapet er unikt. Vi deler grunnleggende verdier og har stor tillit til hverandre. I en verden preget av et økende press på rettsstat og demokrati er det viktigere enn noensinne å verne om det nordiske fellesskapet, uttalte statsminister Jonas Gahr Støre da han på Norges vegne overtok formannskapet i Nordisk ministerråd 2022

Nettopp nå er det en gave å ha gode nordiske venner å stå side om side ved etter to år med pandemi, som ledet rett inn i en humanitær krise i Europa.  

Vi er overbevist om at vi raskest finner gode løsninger i felleskap på tvers av landegrensene. Gjennom å diskutere fag, politikk og (manglende) bransjetall med våre nordiske naboer kommer vi samlet raskere frem til målene vi setter oss. 

Sammen er vi sterkere, sier noen. Sammen er vi smartere, sier vi.

Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge.

Les også: