Martech Consulting

Martech Consulting leverer rådgivning, tjenester og løsninger innenfor datakvalitet, digitale betalingsløsninger for mobil og SMS kommunikasjon. Alt er utviklet spesielt for å dekke medlemmene til Fundraising Norges unike behov.

Innenfor datakvalitet leverer Martech helautomatiserte ajourholdsløsninger, analyser, vask av data, skatteinnberetning, «kalde» adresser til TM, DM og SMS aktiviteter og oppslagsløsninger. Martech har også en spesialutviklet løsning for å identifisere givere fra Vipps og Facebook.

For SMS kommunikasjon og betalingsløsninger har Martech det aller siste av nyheter, og sitter i førersetet for utvikling av nye og innovative løsninger.

Både for datakvalitet og SMs løsninger utvikles det til stadig nye løsninger som har fokus på å løse utfordringer for organisasjonene.

Kontaktperson:

Geir Johnny Hersvik
Epost: gj@martechconsulting.no
Mobil: 469 21 040

Besøk Martech Consulting sin nettside.