Posten Bring

Posten Bring bidrar med en årlig undersøkelse på givertrender. Denne forteller blant annet om hvilken sum som er vanlig å gi, hvem som gir og holdninger til innsamlingsorganisasjoner.

Se undersøkelsene på givertrender.

Kontaktperson: Béla Bors Jr.
Epost: bela.bors@bring.com