Er fastgiveravtaler og medlemskap det samme som Netflix og Sats?

Organisasjoner taper store summer på teknologi som er ment for å hjelpe nordmenn med å avslutte abonnement de ikke trenger. Noen organisasjoner får opptil 70 oppsigelser i uken.

Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge. Hun står ute i bybildet i Oslo.
Foto: Ingvild Vaale Arnesen.

Forskjell på netflix og fastgiveravtaler

Fundraising Norge har blitt kontaktet av medlemmer som opplever at fastgiveravtaler blir sagt opp i stor skala gjennom tjenester som Minna Technologies og Subaio. Tanken bak disse tjenestene er å gjøre det enkelt å stoppe abonnement man ikke trenger i mobilbanken med et tastetrykk.

Utfordringen er at fastgiveravtaler sidestilles med abonnement hos kommersielle aktører, og dermed havner på samme liste. Enkelte organisasjoner har opplevd mellom 50-70 oppsigelser av støtteavtaler i uken. En organisasjon opplyser om at de har mottatt 1000 oppsigelser på tre måneder.

– Vi har ingen innvendinger mot at banker bidrar til å gjøre det enklere for folk å holde orden i egen økonomi. Det vi reagerer på, er at fastgiveravtaler og medlemskap hos organisasjoner sidestilles med kommersielle avtaler, sier Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge.

Tjenestene kan skille ut eksempelvis strømavtaler og kommunale avgifter.

– Derfor burde det også være mulig å kunne skille ut medlemskap og fastgiveravtaler, sier hun.  

Umusikalsk når behovene øker

Det siste året har det til stadighet vært påpekt at organisasjoner opplever stor pågang i de som trenger hjelp. Kriser er blitt den nye normalen og behovene øker. Inntekter fra medlemskap og fastgiveravtaler er viktig, forutsigbar inntjening for organisasjonene.

Bankene velger selv hvilke av leverandørene hvis tjenester de ønsker å tilby til kundene sine. Språket på nettsidene til tjenestene vitner om liten kjennskap til hvordan organisasjoner jobber.

– Språket der disse tjenestene tilbys viser at det er liten forståelse for relasjonen mellom en giver og en organisasjon. Et av salgsargumentene at «du enkelt kan avslutte abonnement du ikke lenger trenger», forteller Nodland.

Fundraising Norge har vært i møter med DNB og Sparebank1, og har bedt om møter med Nordea.

– Vi reagerer på at bankene sier til sine kunder at de ikke lenger «trenger» å støtte en organisasjon. Å støtte en ideell organisasjon, er ikke noe man gjør for å dekke sitt eget behov – man gjør det frivillig for å hjelpe andre, påpeker hun.

Noen av organisasjonene har også fått melding fra givere eller medlemmer der avtalen er blitt stoppet, uten at vedkommende hadde det til hensikt.

– En tilbakemelding er at enkelte støttespillere ikke hadde fått med seg at det månedlige bidraget var blitt avsluttet, og at de lurer på hvorfor ikke giroen kom i nettbanken. Det sier oss at oppsigelse av medlemskap burde gå direkte til organisasjonene og ikke via en tjeneste. Det er enkelt for en støttespiller å avslutte en avtale hvis hen ønsker, sier Nodland.

Send inn eksempler

Fundraising Norge vil fortsette å be om møter for å oppfordre til at organisasjoner skilles ut fra tjenestene. DNB er foreløpig den eneste banken som viser forståelse for at avtaler hos ideelle og kommersielle ikke burde sidestilles.

– Vi oppfordrer medlemmene til å fortsette å sende oss tall på oppsigelser og hva pengene skulle vært brukt til. Når vi vet hvilke tiltak og aktiviteter som står i fare for å bli lagt ned, har vi gode argumenter i videre møter, avslutter hun.

Les også:

Alle nyheter hos Fundraising Norge.