Ny tid krever nytt språk

En oppfordring til å revurdere begrepene vi benytter om «frivillighet» i fundraising.

Foto: Ingvil Vaale Arnesen

Bransjen har endret seg

I år feirer Fundraising Norge 30 år. Vi feirer 30 års innsats med å forme landskapet for veldedighet, frivillig innsats og utøvende samfunnsengasjement. På denne reisen har vi sett betydelige endringer i bransjen: fra en tid med velmenende ildsjeler til dagens situasjon med mer profesjonell tilnærming.

Den økende profesjonaliteten til organisasjoner, og den manglende forståelsen av at sektoren i stor grad må drive etter samme prinsipper som andre aktører, krasjer. Det gjør det klart at vi står overfor en begrepsutfordring.

Når vi omtaler sektoren, organisasjonen og ansatte som «frivilligheten» gjenspeiler det ikke lenger den kompleksiteten og det omfanget som vår sektor har utviklet seg til. I tillegg skaper det forvirring hos publikum, myndigheter og givere.

Frivillige og ideelle organisasjoner er ikke lenger begrenset til tradisjonelt frivillig arbeid. Vår sektor er en betydelig arbeidsgiver, som skaper enorme verdier og koordinerer samfunnsendrende prosjekter. Administrasjon og profesjonalitet er nødvendig for stabilitet, forutsigbarhet og kontroll – spesielt når det gjelder håndtering av gaver og tilskudd.

Vis samfunnseffekten

Så hva kan vi da gjøre? Vi må bort fra ensidig søkelys på kostnader og heller vise frem samfunnseffekten av organisasjonens arbeid. Vi skal være stolte av den profesjonaliteten som gjør det mulig å hjelpe de som trenger det, og som sikrer at organisasjonen kan fortsette sitt arbeid i mange år til. For det er jo nettopp det som er viktig – at organisasjonen kan fortsette å hjelpe også i fremtiden.

Behov for oppdaterte begreper

Det er på tide å innlede en samtale om et nytt begrepsapparat for vår sektor. Fundraising Norge vil igjen heve denne diskusjonen, overfor og sammen med, aktuelle aktører. Vi må våge å omfavne endringen. Vi vil starte med oss selv og tydeliggjøre den verdifulle innsatsen organisasjonene våre gjør.

Så, i vårt 30-årsjubileum, ønsker vi oss ikke gaver, men et nytt begrep som gjenspeiler dagens samfunn og bransjens utvikling.

Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge.

Se også: