Fundraising Norge satte frivilligheten på agendaen under Arendalsuka

Fundraising Norge gjennomførte to egne arrangementer under Arendalsuka med temaene «Er frivilligheten egentlig fri?» og «Innovasjon og digitalisering – Frivillighet for fremtiden». Begge arrangementer ble holdt i Frelsesarmeens lokaler med over 50 tilhørende til stede. 

I panelet «Er frivilligheten egentlig fri?» stilte fra venstre: Turid Kristensen (H), Kristine Jørstad Bock (Frelsesarmeen), Åse Kristin Ask Bakke (AP), Anna Hareid (Norsk Industriarbeidermuseeum), Siri Nodland (Fundraising Norge) og Dag Terje Solvang (DNT) ledet debatten. 

Er frivilligheten egentlig fri?

Penger må til for at ideelle organisasjoner kan utføre oppdrag/formål for å løse samfunnsproblem. Frivillige stiller opp til tjeneste, men det krever ressurser og penger til å administrere og spille ideelle organisasjoner gode. 

Hvordan skal vi snakke sammen for best å legge til rette for enkle, rettferdige og forutsigbare rammebetingelser? Debatten ledet inn på forenkling av søkeportalen, full momskompensasjon, skattefradrag og fordeling av midler fra pengespill. Det ble en god debatt mellom politikere, Fundraising Norge, ideelle organisasjoner og kultur, ledet av Dag Terje Solvang, DNT.  

En engasjerende samtale som førte til enighet om behov for å definere frivillighet og samhandling for å finne de beste løsninger for at frivilligheten kan få blomstre. Fundraising Norge vil ta initiativ til å videreføre den gode samtalen videre.  

Innovasjon og digitalisering – frivillighet for fremtiden

Ideell sektor må følge med i den digitale utvikling for å henge med. Investeringer på kort sikt, vil kunne gi gevinst på lang sikt. Til denne omstillingen vil det kreves vilje til å ta risiko og innhente digital kompetanse InHouse i organisasjonene.  

Det ble en god og spennende prat i sofaen rundt tema innovasjon og digitalisering i frivillig sektor rundt spørsmålene 

  • Hvordan sikre gode digitale løsninger for frivillig sektor 
  • Hvordan sikre effektiv drift i frivillig sektor 
  • Hvordan sikre finansiering av digital sektor  

I sofaen satt representanter fra ulike organisasjoner, politikere, næringsliv, Brønnøysundregistrene og Lotteritilsynet. Praten ble ledet av Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge.  

Det var enighet om videre dialog og samhandling på tvers. Kan det offentlige legge til rette for eks. omstillingstilskudd? Sektoren bør samhandle for å gi felles gode innspill til ny Digitaliseringsstrategi 2024. Fundraising Norge vil ta initiativ til dialog videre, slik at sektoren kan stå sammen om felles innspill og god samhandling med politikere.  

Les artikkel; Frivilligheten får ikke finansiert digitalisering
Anders Løvøy, redaktør i Computerworld

Ønsker du digital kompetanseløft, benytt kurstilbud gjennom Digital Norway.